Hakikat Damlaları-36

“Ne günahım(ız) var ki” diyen kimselere bu düşünceleri günah olarak yeter.

***

İbadete tutkun kullar namazı bekletmezler, vaktin bir an önce girmesini ve yeni bir niyaz anının gelmesini beklerler.

***

Kendisini olmazsa olmaz gören kimse, olmazsa olmaz meselelere karşı en büyük küstahlığı yapmış olur.

***

Kendisini olmazsa olmaz görenler hasta tiplerdir. Ölçü şudur: “Olsam da olur, olmasam da olur; olmasam herhalde daha iyi olur.”

***

Burada vazifelerini aksatanlar berzahta ve sıratta aksayarak, seke seke yürürler.

***

Bir Kur’an talebesinin asıl vazifesi, insanlarda Allah’a kulluk duygusunu güçlendirmektir.

***

Din hiçbir karşılığa kurban edilemeyecek fakat uğrunda her şey kurban edilebilecek bir müessesedir.

***

Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgulamasından geçer.

***

Dinî müeyyideleri fertler uygulayamazlar.

***

Yiyecek ve içecekler maddî gıdalar olsa da, onların rûhî beslenmeyle ciddi alakaları bulunduğu da muhakkaktır.

***

Kayıp gidenleri gördükçe daha çok ürpermeli, hatta tir tir titremeli ve Allah’a sığınma hissimizi hep canlı tutmalıyız.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: