AHTAPOT, SALYONGOZ YEMEK CAİZ Mİ?

AHTAPOT, SALYONGOZ YEMEK CAİZ Mİ?

Hanefi fûkahası, Kur’ân-ı Kerîm’deki; “Allah kendilerine iyiliği emrediyor, onları kötülükten nehyediyor, onlara temiz şeyleri helâl, murdar (pis) şeyleri de haram kılıyor” (A’raf, Suresi, 7/157) ayeti kerimesini delil göstererek balık çeşidine girmek şartıyla sürekli suda yaşayan ve karada yaşaması mümkün olmayan hayvanların hepsi helaldir demişlerdir. Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı gibi.

Fakat balık türüne girmeyen veya devamlı suda yaşamayan diğer su hayvanlarını, tiksinti veren hayvanlardan saymışlardır. Bundan dolayı yenilmelerinin caiz olmayacağına hükmetmişlerdir. Yengeç, midye, istiridye, istakoz, salyangoz, su kaplumbağası ve ahtapot vb. gibi hayvanlar bu guruba girmektedir ve helal değillerdir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: