Aynaya bakarken okunacak dua

2018-01-18_21-33-47
Allah’a hamd olsun. Allahım, bedenimi güzel

yarattın, ahlâkımı da güzelleştir ve

yüzümü Cehennem’e haram kıl.