Hakikat Damlaları-14

Kalb kirliliği çoğu zaman göz kirliliğinden kaynaklanır.
* * *

En iyi kime bildirmişsen Kendini, o ölçüde Sen’i bilmek istiyorum Allahım!

* * *

Kayıp gitmeyle yerinde kalma arasında çok ince bir perde var. Bu zaviyeden herkes kendini bir ipin üzerinde yürüyor kabul etmeli, düşmemek için de Allah’a çok sığınıp istiğfar ve duaya sarılmalıdır.

* * *

Talebin kıymeti sahibinin de kıymetini yükseltir.

* * *

Kur’an kendine saygılı olanlara içini açar; gönlünde Kur’an’a karşı saygı ve hürmet hissi olmayanların ondan alabilecekleri hiçbir şey yoktur.

* * *

İbadet-ü tâatla elde edilmeyen öyle şeyler vardır ki, onlar sadece edeple elde edilebilirler.

* * *

Sen tohum saç git; varsın onun hasat mevsimi başkalarına nasip olsun!

* * *

Kur’an’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- okumalı. “Allah’ım bu kelimeleri Sen’den aldık yine Sana sunuyoruz” demeli.

* * *

Aramadan bulanların sayısı yok denecek kadar az olduğu gibi arayıp da bulamayanların sayısı da yok denecek kadar azdır.

* * *

Tebliğ, def-i bela kabilinden anlatmakla olmaz; yüreğini ortaya koymakla olur.

***

Şirkten daha fazla gayretullaha dokunan bir cürüm yoktur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d