Hakikat Damlaları-14

Kalb kirliliği çoğu zaman göz kirliliğinden kaynaklanır.
* * *

En iyi kime bildirmişsen Kendini, o ölçüde Sen’i bilmek istiyorum Allahım!

* * *

Kayıp gitmeyle yerinde kalma arasında çok ince bir perde var. Bu zaviyeden herkes kendini bir ipin üzerinde yürüyor kabul etmeli, düşmemek için de Allah’a çok sığınıp istiğfar ve duaya sarılmalıdır.

* * *

Talebin kıymeti sahibinin de kıymetini yükseltir.

* * *

Kur’an kendine saygılı olanlara içini açar; gönlünde Kur’an’a karşı saygı ve hürmet hissi olmayanların ondan alabilecekleri hiçbir şey yoktur.

* * *

İbadet-ü tâatla elde edilmeyen öyle şeyler vardır ki, onlar sadece edeple elde edilebilirler.

* * *

Sen tohum saç git; varsın onun hasat mevsimi başkalarına nasip olsun!

* * *

Kur’an’ı Allah’ın huzurunda okuyor gibi -ki öyledir- okumalı. “Allah’ım bu kelimeleri Sen’den aldık yine Sana sunuyoruz” demeli.

* * *

Aramadan bulanların sayısı yok denecek kadar az olduğu gibi arayıp da bulamayanların sayısı da yok denecek kadar azdır.

* * *

Tebliğ, def-i bela kabilinden anlatmakla olmaz; yüreğini ortaya koymakla olur.

***

Şirkten daha fazla gayretullaha dokunan bir cürüm yoktur.