Hakikat Damlaları-33

Allah sizi sevmeyince siz de O’nu sevemezsiniz; ama şart-ı âdî planında siz O’nu sevmeyince O da (celle celâlühû) sizi sevmez.

* * *

Sizi hıfzeden melekler sayısınca şeytanların, imanınızı kapmak için fırsat kolladığını asla hatırdan çıkarmamalısınız!

* * *

Cenâb-ı Hak büyük mükafâtlar lutfedeceği insanları elli defa feleğin çemberinden geçirir. Önemli olan şartlar ne olursa olsun tavır değiştirmemek ve sâbit kadem olmaktır.

* * *

Hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye gönül vermiş insanların bütün tavır ve davranışlarından hasbîlik dökülmelidir. Hasbîlik, beklentisizlik demektir.

* * *

Bizim sokaktaki tavır ve davranışlarımız bile camideki, Kabe’deki tavır ve davranışlarımız gibi olmalıdır; çünkü, bir mü’min hiçbir yerde ulu-orta davranamaz.

* * *

Kendine güvenen insan Allah’a güvenme hissini yanlış yerde kullanıyor demektir. Mümin Allah’a güvenir, Allah’a dayanır.

* * *

Allah’ın rızasını kazanmak için, emredilen şeyleri yapma, nehyedilen şeylerden kaçınma ne kadar önemli ise, bunları niyaz ve tazarru ile desteklemek de o kadar önemlidir.

* * *

Samimiyetin önemli bir derinliği makul ve mantıklı davranmaktır.

* * *

‘Çare’ deyip kıvranan insanlar Allah’ın izniyle bir gün çareyi mutlaka bulurlar.

***

İ’lâ-yı kelimetullah bizim için gaye ölçüsünde bir vesiledir.

***

İnsan kendisiyle sık sık hesaplaşmazsa çok hesap yanlışlıklarına düşebilir; oysa hayat çok hesaplı götürülmesi gereken kıymetli bir sermayedir.