Şiddetli rüzgar estiği zaman okunacak dua

Şiddetli rüzgar estiği

zaman okunacak dua

2018-01-18_20-07-08
Rüzgâr estiğinde, rüzgara doğru yönelir, diz üstü çöker,

ellerini açar, sonra şöyle dua eder:

3. ‘Allahım, Senden bu rüzgârın hayrını ve

onda bulunan hayrı ve onunla gönderilen hayrı dilerim.

Onun şerrinden, onda bulunan şerden ve onunla gönderilen

şerden Sana sığınırım.

4. Allahım, onu bereketli rüzgarlar eyle, şerli rüzgar eyleme.

Allahım, azap değil, rahmet yap.’