ALLAHIN VAHİDİYET VE EHADİYET SIFATLARI ARASINDA NE FARK VARDIR, AÇIKLAR MISINIZ?

ALLAHIN VAHİDİYET VE EHADİYET SIFATLARI ARASINDA NE FARK VARDIR, AÇIKLAR MISINIZ?

Vahidiyet tecellisi umûmîdir. Bütün eşyayı ihata eder. Bu ihata ve umumilik içinde insan, tecellî sahibini unutabilir. Mesela, gündüz olduğunda güneş hep görünmektedir. Her tarafı ışıtan ve ısıtan güneşi, gündüz boyunca aklımıza dahi getirmeyiz. Adeta onun varlığını unuturuz. Sonra gözümüzü alan bir aynada güneşin yansımasını görünce hemen onu hatırlarız. Cenab-ı Hakkın tecellî-i vahidiyeti içinde ehadî tecellisini göstermesi de böyledir. Allah her an Esma-i Hüsnasıyla kâinatta tecelli etmektedir. Ancak, bize kendini hatırlatmak için aynı zamanda her bir şeyde, ayrı ayrı ve hususî manâda tecellî eder. Mesela, umumen    bir rızık verme fiil-i kudsisi vardır kâinatta. Bu rızık verme işini Cenab-ı Hak, insanın bütün yeme içme ihtiyaçlarını, bir ağacın levazımatını tam zamanında ve ihtiyaca göre vermekle hususi dairede de gösterir ve Rezzak ismini hatırlatır. Vahidî tecellî umûmîdir, her şeyi kapsar, ehadî tecelli her varlığın şahsına özeldir, sıfatlara ve kabiliyetlere göre gelir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: