Hakikat Damlaları-21

Yörüngesini tutturamayanlar ömürlerini gel-gitlerin ağında harcamaktan asla kurtulamazlar .

***

Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu meydana getiren her ferde bir emanettir.

***

Ölüm kendisini hissettirmeye başladığı zaman infakta bulunmanın da bir kıymeti olsa bile, aslolan hiç şüphesiz hayatta ve sıhhatli iken vermektir.

***

İnsan kaynaklı bütün problemlerin altında nefsin kendine bir pay çıkarma arzusu vardır.

***

Allah’a ait şeyleri kendilerine izafe etmeye çalışanlar en büyük gâsıptırlar. Gasbedenlerin cezasız kalmayacağı ise âşikardır.

***

Nefyin en zoru kendini nefiydir.

***

Hazımsızlık ve çekememe bazen düşmanlardan daha fazla zarar verebilir; pek çok düşmanlığın altında da bu duygu yatmakta değil midir?!.

***

Strateji karşısında tepkinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.

***

İrade, Allah’ın insana en büyük ihsanlarındandır.

***

Ömrünüz bin sene olsa ve siz bir gün vefasızlık gösterseniz, onun tokadını mutlaka yersiniz. İnsan bir vefa âbidesi olmalı…

***

Günahlar küçük görülürse büyür ve sahibini yutacak hale gelirler; aksine, küçükleri bile büyük görülür, onlardan endişe edilirse o zaman da küçülür ve kaybolurlar.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d