Hakikat Damlaları-21

Yörüngesini tutturamayanlar ömürlerini gel-gitlerin ağında harcamaktan asla kurtulamazlar .

***

Bir topluluğun izzet ve haysiyeti o topluluğu meydana getiren her ferde bir emanettir.

***

Ölüm kendisini hissettirmeye başladığı zaman infakta bulunmanın da bir kıymeti olsa bile, aslolan hiç şüphesiz hayatta ve sıhhatli iken vermektir.

***

İnsan kaynaklı bütün problemlerin altında nefsin kendine bir pay çıkarma arzusu vardır.

***

Allah’a ait şeyleri kendilerine izafe etmeye çalışanlar en büyük gâsıptırlar. Gasbedenlerin cezasız kalmayacağı ise âşikardır.

***

Nefyin en zoru kendini nefiydir.

***

Hazımsızlık ve çekememe bazen düşmanlardan daha fazla zarar verebilir; pek çok düşmanlığın altında da bu duygu yatmakta değil midir?!.

***

Strateji karşısında tepkinin yapabileceği hiçbir şey yoktur.

***

İrade, Allah’ın insana en büyük ihsanlarındandır.

***

Ömrünüz bin sene olsa ve siz bir gün vefasızlık gösterseniz, onun tokadını mutlaka yersiniz. İnsan bir vefa âbidesi olmalı…

***

Günahlar küçük görülürse büyür ve sahibini yutacak hale gelirler; aksine, küçükleri bile büyük görülür, onlardan endişe edilirse o zaman da küçülür ve kaybolurlar.