Hakikat Damlaları-07

Allah’ın rızasını elde etmekle hiçbir gaye tartılamayacağı gibi onu kazanma vesilesi olarak da i’lâ-yı kelimetullahla hiçbir amel tartılamaz.

***

Davranışların tabiata mal olması çok önemlidir. Sahabe çok tabiî bir topluluk idi.

***

Yazmasına, okumasına, konuşmasına… aşık olanlar ruhen hasta insanlardır ve onların, muhataplarına müessir olmaları da kat’iyen söz konusu değildir.

***

Yanlışları asgariye çekmenin en önemli yolu meseleleri, ehil olanlarla meşveret etmektir.

***

İşe derinlik katan ve onu kabul ufkuna götüren iksir niyettir.

***

İnsan kalbi gözlerle ve kulaklarla sürekli beslenmiyorsa iman havzına bir şey akmıyor demektir.

***

Kur’an’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’an-ı Kerim’de aramak lazım.

***

Şeâire riâyet etmenin, Allah’la irtibata delalet eden emarelerin en önemlilerinden biri olduğunda asla şüphe edilmemelidir.

***

Kur’an’sız ümmet de, ümmetsiz Kur’an da gariptir.

***

İrşad eksenini bulmak ancak gerçek mürşidlere nasip olur.