ANNEM MÜSLÜMAN OLMAMI İSTEMİYOR NE YAPMALIYIM?

ANNEM MÜSLÜMAN OLMAMI İSTEMİYOR NE YAPMALIYIM?

Ben Hıristiyan’ım. Müslümanlığı eşim sayesinde tanımaya başladım ama annem çok karşı bu dine. Ne yapmalıyım, bu dini mi dinlemeliyim yoksa annemi mi seçmeliyim?

İslamiyet’i araştırıp seçmeye karar verdiyseniz kararınızı uygulayın ama bu arada annenize karşı hürmet ve saygıda kusur etmemeye çalışın. Zira İslam anneye çok büyük bir önem atfeder. Annelerimiz bizi büyük sıkıntılarla büyütür ve bizi karşılıksız severler. Bu yüzden İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de anneye “öf” demek bile yasaklanmıştır.. Fakat mesele inanç olunca durum değişmektedir. Anne-babanın bir günahı emretmeleri durumunda onlara itaat edilmez. Bu husus şu şekilde vecize haline gelmiştir bizde: “Halıka (yaratıcıya) isyan etmede mahlûka (yaratılmışlara) itaat edilmez.” Bunun gibi İslam’a girmenize ve ebedî hayatı kazanmanıza karşı olumsuz tutumları da nazara alınmaz, siz kendi kararınızı uygularsınız. Zira sonsuz kurtuluşunuz söz konusu.

İslam’ı seçtikten sonraki süreç çok önemlidir. Siz bir taraftan İslam’ı yaşarken diğer taraftan anne-babanıza ve diğer yakınlarınıza bu dini anlatmakla ve temsil etmekle de mesulsünüz. Bunu da sabırla, hoşgörüyle, anlayışla, saygıyı elden bırakmadan yapmalısınız. Ayrıca annenize; dinlerin temelde bir olduğunu, zamana göre bazı değişiklikler yapılarak bu dinlerin Allah tarafından tekrar bir hayat sistemi olarak insanlara verildiğini, en son dinin de İslam adıyla geldiğini, bunun bizim için bir tehlike olmadığını vs. anlatabilirsiniz.

Peygamberimiz zamanında kendisi Müslüman olduğu halde anne-babası inanmayan bazı sahabiler Peygamberimize gelip anne-babalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğini soruyorlar, Efendimiz de onlara karşı saygılı olmalarını, ikramda bulunmalarını tavsiye ediyordu. Zira biz bir kurtuluş yolu bulmuşsak, en yakınlarımız olan anne-babalarımızın da o yolu kazanmalarını isteriz. Onlara karşı ortaya koyacağımız muamele tarzı ve tebliğimiz bu istikamette olmalıdır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d