Bir beldede ikâmet etmeye başladığında okunacak dua

2018-01-18_19-03-50
2. Mahlûkatının şerrinden, Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.
3. Ey arz, Rabbim ve Rabbin Allah’tır. Senin şerrinden, içindekilerin şerrinden, sende yaratılanların şerrinden, üzerinde hareket edenlerin, yürüyenlerin şerrinden Allah’a sığınırım.
4. Allah’ım, arslandan, en tehlikeli yılanlardan ve akrepten, belde sakinlerinden, doğuranından ve doğurulanlarından Sana sığınırım.