Bir beldede ikâmet etmeye başladığında okunacak dua

Bir beldede ikâmet etmeye başladığında okunacak dua

2018-01-18_19-03-50
2. Mahlûkatının şerrinden, Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.
3. Ey arz, Rabbim ve Rabbin Allah’tır. Senin şerrinden, içindekilerin şerrinden, sende yaratılanların şerrinden, üzerinde hareket edenlerin, yürüyenlerin şerrinden Allah’a sığınırım.
4. Allah’ım, arslandan, en tehlikeli yılanlardan ve akrepten, belde sakinlerinden, doğuranından ve doğurulanlarından Sana sığınırım.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: