A2 seviyesine uygun güzel bir okuma parçası; Patience (Sabır)

▪WAIT: beklemek
▪TAKE TURNS: (bir şeyin) ardı ardına olması
▪TRY AGAIN: tekrar denemek
▪UNTIL: -inceye kadar
▪MANY WAYS: birçok yol
▪SHOW: göstermek
▪STARVE: açlıktan midesi kazınmak
▪HUNGRY: aç
▪ACTUALLY: gerçekten
▪FAINT: bayılmak
▪WANT: istemek
▪IN FRONT OF: önünde
▪LUNCH: öğle yemeği
▪FIRST: ilk
▪OTHER PEOPLE: diğer insanlar
▪PROBABLY: muhtemelen, büyük olasılıkla
▪TOO: de, da (bağlaç)
▪SO: bu yüzden
▪JUST: tam anlamıyla
▪FINE: iyi
▪HUNGER: açlık
▪AFTER ALL: tüm olan bitenden sonra, buna rağmen
▪NO ONE: hiç kimse
▪WORK: çalışmak
▪MATH CLASS: matematik dersi
▪TAKE LONG: uzun sürmek
▪QUIZ: kısa sınav
▪EVERYONE: herkes
▪HARD: zor
▪SHORTCUT: kısa yol
▪TRICK: numara
▪TO GET DONE: tamamlamak için
▪FASTER: daha hızlı


Sabır bekleyip sırasını devralıyor. Sabır, bir şeyleri yoluna sokuncaya kadar tekrar tekrar deniyor. Sabır göstermenin bir çok yolu vardır.
.
Carol’un açlıktan midesi kazınıyordu. Gerçekten o kadar açtı ki düşüp bayılacağını düşündü. Öğle yemeğini ilk kapmak için herkesin önünden koşmak istedi. Öbür insanaların aç olma ihtimalleri olduğunu da biliyordu. Bu yüzden bekledi, tam anlamıyla iyiydi. Buna rağmen açlıktan bayılmadı. Carol sabırlıydı.
.
Norm’la matematik dersinde kimse çalışmak istemezdi. Norm’un her testte, kısa sınavda ve problemde en uzun süresini alıyordu. Herkes sabırlı olmaya çalışıyordu ama bu zordu. Greg sabırlıydı. Norm için bekledi. Ona daha çabuk bitirmesi için kısa yollar ve numaralar gösterdi. Norm mutluydu!
.
Siz sabrınızı nasıl gösteriyorsunuz?