[El-Hidaye] İmam Merginani 1-2-3-4 ciltler

Muhtelif Fıkıh Kitapları

Google ödüllü reklam

Türkistan’ın Fergane bölgesindeki Merğınan şehrinde hicri 511
yılında doğan Burhaneddin Ebu’l-Hasan Ali, büyük alimlerden olup
Hazreti Ebu Bekir (Radıyallahu anh) ‘in soyundandı. İslami ilimlerin
her dalında kıymetli eserler vermiş ve çağdaşı olan alimlerin takdirlerine
mazhar olmuştur. İslam fıkhı üzerinde önce herkesin yararlanabileceği özlü ve kısa bir kitap hazırlamış ve buna -Bidayetü’l-Mübtedi adını vermiştir. Daha sonra bunu yeterli bulmayarak genişletmek istemiştir. Gördüğü bu lüzum üzerine bu kitabını şerh ederek seksen cild haline
getirmiş ve ona, Kifayetü’l-Müntehi adını vermiştir. Bugün, bu eserinin
nüshalarına rastlanmamaktadır. Ancak bu eserin de çok geniş
olması sebebiyle kâtipler tarafından yazılıp çoğaltılmasının bir
hayli güç olduğunu ve faydalanma bakımından kolaylık sağlayamayacağını düşünerek bunu daha yararlı bir hale sokmak istemiştir. Nihayet 573 H. yılında Bidayetü’l-Mübtedi adlı kitabına ikinci defa olarak dört cüz halinde bir şerh yazmış ve buna da, Hidaye adını
vermiştir.

 1. “El-Hidaye İmam Merginani nedir?”
 2. “İmam Merginani ve El-Hidaye eseri”
 3. “El-Hidaye kitabı özeti”
 4. “İmam Merginani hayatı ve eserleri”
 5. “El-Hidaye tefsiri”
 6. “İmam Merginani’nin fıkhi görüşleri”
 7. “El-Hidaye Arapça-Türkçe çeviri”
 8. “İmam Merginani’nin etkisi”
 9. “El-Hidaye İslam hukuku”
 10. “İmam Merginani’nin fıkhı yaklaşımı”
 11. “El-Hidaye İmam Merginani PDF indir”
 12. “İmam Merginani’nin fıkhi metodolojisi”
 13. “El-Hidaye Türkçe tercümesi”
 14. “İmam Merginani’nin tefsir metodu”
 15. “El-Hidaye ile ilgili makaleler”
 16. “İmam Merginani’nin düşünce sistemi”
 17. “El-Hidaye İslam hukuku ve adalet”
 18. “İmam Merginani’nin fıkhi değerlendirmeleri”
 19. “El-Hidaye hakkında eleştiriler”
 20. “İmam Merginani’nin diğer eserleri”
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d