Hakikat Damlaları-46

Adanmış bir insanın mefkûresiyle alâkalı olmayan konularda şahsî bir kısım hedefler peşine düşmesi asla düşünülemez.

* * *

İstikbal vaad etmeyenlere istikbal emanet edilmez.

* * *

Dirilmenin yolu nazarîyi amelîye çevirme, sonra da amelde temâdî ile olur

* * *

Yıkma düşüncesiyle harabeler, yapma mülâhazasıyla da ümranlar meydana gelir.

***

Allah’tan yine Allah istenmeli; O’nun rızası talep edilmelidir. Bu itibarla da, hakiki bir mü’min, yürekten “Allah’ım, Sen benden razı ol, yeter!” diyebilendir.

***

Namaz bir manada Allah’la irtibata geçmek demektir. Onun için de, namazın başında ve içerisinde, içinizi de, dışınızı da bilip gören bir Zat’ın huzurunda bulunduğunuzu hatırlayacak ve mülahazalarınızı ‘mâsiva’dan arı-duru hale getireceksiniz.

***

Aramadın ki, bulasın!

***

Bir hizmet erinin hedefi kendini aşmak, kendi rekorunu kırmak olmalıdır.

***

İslam’a, maalesef en büyük zararı onu doğru-dürüst yaşamayan müslümanlar veriyorlar. Keşke önce kendimizi bir düzeltebilsek!.

***

Efendimiz’e (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) inanma Din(in bir rüknü) olduğu gibi, O’nu sevme de Din’dir.

***

Kur’an-ı Kerim, “Ey iman edenler, iman edin!” demek suretiyle bizi her zaman imanımızı gözden geçirmeye, tazelemeye davet ediyor.

***

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d