Gideceğin beldeyi görünce okunacak dualar

Gideceğin beldeyi görünce okunacak dualar

2018-01-18_15-36-46
3. Yedi (kat) göklerin ve göklerin gölgelendirdiklerinin Rabbi, yedi kat yerlerin ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, rüzgârların ve savurduğu şeylerin Rabbi,

2018-01-18_15-38-38

1. Senden, bu memleketin, ahalisinin, içindekilerin hayrını diler, bu memleketin, ahalisinin ve içindekilerin şerrinden Sana sığınırım.
2. Allahım, buranın hayrını ve burada topladıklarının hayrını Senden diler, buranın şerrinden ve burada topladıklarının şerrinden Sana sığınırım.