Gideceğin beldeyi görünce okunacak dualar

Gideceğin beldeyi görünce okunacak dualar

2018-01-18_15-36-46
3. Yedi (kat) göklerin ve göklerin gölgelendirdiklerinin Rabbi, yedi kat yerlerin ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, rüzgârların ve savurduğu şeylerin Rabbi,

2018-01-18_15-38-38

1. Senden, bu memleketin, ahalisinin, içindekilerin hayrını diler, bu memleketin, ahalisinin ve içindekilerin şerrinden Sana sığınırım.
2. Allahım, buranın hayrını ve burada topladıklarının hayrını Senden diler, buranın şerrinden ve burada topladıklarının şerrinden Sana sığınırım.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: