Hakikat Damlaları-22

Medhedilince sevinmek nifak alametidir; hakiki mü’min “koynumdaki akrebi gösteriyorlar” diye düşünüp zemmedilince sevinmeli!

* * *

Siz Allah’ı seviyorsanız bilmelisiniz ki O da sizi seviyor; kalbinizde aşk yoksa O’nun nezdinde bir kıymetiniz olduğu da söylenemez.

* * *

Bir iş temelde hayra bina edilmiş ve aynı zamanda makûliyeti de gözetilmiş değilse niyetin onu güzelleştiremeyeceği açıktır.

* * *

Allah’a yakın olmanın en sarîh emarelerinden biri de kibirden uzak yaşamaktır.

* * *

“Allah’ım, yaptığım işlerde, konuştuğum sözlerde azıcık bile olsa kendimi ifade etme gibi bir inhiraf varsa ne olur bana hiçbir şey söyletme!” irşad erlerinin daimî duası olmalıdır.

* * *

Dünyanın en talihsiz insanları başkalarının fikrini almadan, onlara danışmadan iş yapanlardır.

* * *

İnsanın doyuncaya kadar tıka-basa yemesi yediği şeylere karşı içinde bir istikrah uyarır ve hamd duygusunu öldürür. İnsan, gözü sofradakilerdeyken yemeyi bırakmalıdır.

* * *

Kendini yerden yere vur ama başkalarını hep başının üstüne koy!

* * *

Günah işledikten sonra mazeret beyan etmek ayrı bir günahtır. Yapılması gerekli olan şey tevbe, inabe ve evbedir.

***

Hedef ile o hedefe giden yol arasında her zaman ciddi bir irtibat sözkonusudur. Dolayısıyla hedefleri ciddi olanlar o hedefe doğru yürüdükleri yolda ciddi olmalıdırlar.

***

En küçük nimetlere bile şükretmeyenler, pek büyük ihsanları dahi zayi ederler.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: