BAYRAM NAMAZI

BAYRAM NAMAZI

Bayram namazı, biri Ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlık bir namazdır.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîlere göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere zait tekbirler denir. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekâtta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır (ref’ ve irsal). İlk rekâtta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır (itimad) ve “Sübhaneke”okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur. “Allahü Ekber”denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “Sübhanallah”diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rekâttaki zait tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice “Eûzü”ve “Besmele”çektikten sonra açıktan okumaya başlar. Fatihadan sonra bir sûre daha okur, rüku ve secdeden sonra ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, Fatiha ve arkasından bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükua geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükua gidilir ve namaz tamamlanır.

Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur. Cuma hutbesindeki hamd ü senaya bedel olarak bu hutbede, “Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilahe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber velillahilhamd”der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, Cuma hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla ayırır.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler Ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerahet vaktinin çıkmasından sonradır.

Teşrik Tekbirleri

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, toplam 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın-erkek, seferî-mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vaciptir. Teşrik tekbiri şöyledir: “Allahü Ekber, Allahü Ekber. Lâ ilahe illallahu vallahu ekber. Allahü Ekber ve lillâhilhamd.”

BAYRAM NAMAZINA CAMİYE GİDİLİRKEN NE YAPMAK GEREKİR?

Bayram namazına gidilirken yolda tekbir getirilir. Söz konusu Ramazan bayramı ise sessiz, kurban bayramı ise açıktan tekbir getirilir. Camiye varıldıktan sonra her iki bayramda da namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Şayet camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: