Âfet ve musibetler dolayısıyla
tasalandığında okunacak dualar

2018-01-18_21-57-59
2. Azîm ve Halîm Allah’tan başka ilâh yoktur, Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’tan başka ilâh yoktur.
3. Semâvât u arzın ve Arş-ı Kerîm’in Rabbi Allah’tan başka ilâh yoktur.
4. Halîm ve Kerîm Allah’tan başka ilâh yoktur.
5. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’tan başka ilâh yoktur.
6. Semâvat u arzın ve Arş-ı Kerîm’in Rabbi Allah’tan başka ilâh yoktur.
7. Allah bize kâfidir, O ne güzel vekildir; Allah’a tevekkül ettik.