Kendisine bir ihsanda bulunana edilecek dua

Kendisine bir ihsanda

bulunana edilecek dua

2018-01-18_21-44-39
Allah sana, ailende ve malında

bereket ihsan etsin.