Çarşıya çıktığında okunacak dua

Çarşıya çıktığında okunacak dua

2018-01-18_20-47-08
Allah’tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur.

Mülk ve hamd Ona mahsustur. Diriltir ve öldürür.

O Hayy’dır, ölmez. Hayır Onun elindedir.

O, her şeye gücü yetendir.