Hayatı 1853’ün İstanbul’unda başladı. Babası Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Hasan İzzet Efendi idi. Doğum adı Mehmed Ferid idi. Temel eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra dışişlerinde memur oldu. Buradaki görevi sırasında Paris, Berlin,Okumaya devam

Cemil Meriç, Türk fikir edebiyatının son yüzyılda gelmiş en değerli yazarları ve fikir adamları arasında gösterilir. Yazar, mütefekkir ve çevirmen olarak edebiyatımıza bir çok eser kazandırdı ve yazdıkları ile insanlarıOkumaya devam

Gandi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani liderlerinden Gandi, 2 Ekim 1869‘da Hindistan‘ın kuzeybatı kıyısındaki Porbandar‘da dünyaya geldi. On üç yaşında evlendirildi ve dört oğlu oldu. Eğitimi 1887 Eylülünde, henüzOkumaya devam