BIYOGRAFİ

Damat Ferit Paşa

Hayatı 1853’ün İstanbul’unda başladı. Babası Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Hasan İzzet Efendi idi. Doğum adı Mehmed Ferid idi. Temel eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra dışişlerinde memur oldu. Buradaki görevi sırasında Paris, Berlin, Londra ve Petersburg gibi birçok şehirde bulunma fırsatını yakaladı. Padişah II.Abdülhamid ve VI. Mehmed Vahdettin’in kız kardeşi Mediha Sultan ile evlenmesiyle yıldızı parladı. Böylelikle Damat

Read More »

BIYOGRAFİ

Cemil Meriç

Cemil Meriç, Türk fikir edebiyatının son yüzyılda gelmiş en değerli yazarları ve fikir adamları arasında gösterilir. Yazar, mütefekkir ve çevirmen olarak edebiyatımıza bir çok eser kazandırdı ve yazdıkları ile insanları derinden etkiledi. Sağa veya sola hapsedilemeyecek kadar kendi özgü bir kişilik. Kitapla başlamış kitapla bitmiş eşsiz bir hayat. Cemil Meriç 12 Aralık 1912 tarihinde, Reyhanlı,

Read More »

BIYOGRAFİ

Mahatma Gandi kimdir?

Gandi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani liderlerinden Gandi, 2 Ekim 1869‘da Hindistan‘ın kuzeybatı kıyısındaki Porbandar‘da dünyaya geldi. On üç yaşında evlendirildi ve dört oğlu oldu. Eğitimi 1887 Eylülünde, henüz on sekiz yaşındayken hukuk öğrenimi görmesi için Londra‘ya gönderildi. Karşılaştığı bu yeni kültüre alışmakta oldukça zorluk çeken Gandi, 1891’de hukuk öğrenimini tamamlayıp Hindistan’a geri döndü.

Read More »