Bir sultan veya zalimden korktuğunda okunacak dua

Bir sultan veya zalimden
korktuğunda okunacak dua

2018-01-18_22-11-51

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah, bütün mahlûkatından üstündür. Allah, benim korktuğum ve sakındığım şeylerden daha azizdir. Kulun (ismini söyleyerek) falanın şerrinden, ordularının, etbaının ve taraftarlarının şerrinden, cin ve insanların şerrinden, kendinden başka ilâh olmayan ve semâyı, yerin üzerine izni olmaksızın düşmekten alıkoyan Allah’a sığınırım. Allahım, onların şerrine karşı benim koruyucum ol. Sen her türlü senâdan daha yücesin. Sana iltica eden azizdir. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: