Beğendiği bir şeyi

gördüğünde okunacak dua

2018-01-18_20-49-31
Allah’ım, ona bereket ihsan eyle.