AİLEDEN HABERSİZ DİNİ NİKAH KIYILIR MI?

AİLEDEN HABERSİZ DİNİ NİKAH KIYILIR MI?

Üniversitede okuyan iki arkadaşım var. Bunlar birbirini sevdiler ve ailelerinden habersiz dini nikah kıydırdılar. Fakat bir süre sonra anlaşamadılar ve ayrıldılar. Şimdi de o imam nikahının geçerli olup olmadığı hakkında şüpheleri var. Eğer değilse bunlar çok büyük günaha mı girdiler. Ve bir de bu kişiler daha sonra evlenmek istediğinde evlendiği kişiye daha önce dini nikah kıydırdığını söylemek zorunda mı?

Evlilik ve boşanma ciddi meselelerdir. Hakkında iyice bilgi sahibi olmadan bu işlere girilmemelidir. Ayrıca, bu arkadaşlarınızın ailelerinden habersiz imam nikâhı kıymaları doğru değildir. Nikâhta esas olan aleniliktir. Gizli kapaklı kıyılan bir nikâh (her ne kadar şahitlerin huzurunda kıyıldığında ve diğer şartlarını taşıdığında sahih de olsa) kendisinden beklenen fayda ve gayeleri gerçekleştirmez. Aslında nikâhın dinisi-resmisi de olmaz. Fakat evliliğin sağlam temellere oturması ve bu birlikteliğin dualarla başlaması böylece de, evliliğe de ibadet neşvesinin katılması için günümüzde resmi nikâhla beraber imam nikâhı da kıydırmak adet haline gelmiştir. Fakat burada bile biz, imam nikâhının düğün hazırlıklarına girişildiğinde veya resmi nikâhtan hemen önce veya sonra kıyılması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı bu iki arkadaşınızın yaptığı muamele doğru değildir.

Bize gelen sorularda ailelerinden habersiz nikah kıydırmış ama sonucu felaketlerle neticelenmiş birçok vak’aya şahit oluyoruz.

Şimdi bu olaya baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Evliliğin başlaması rükün ve şartları tam bir nikâh akdiyle gerçekleştiği gibi, bu bağın sona ermesi de erkeğin hanımını boşamasıyla olur. Eğer erkek tarafından bu boşama işlemi gerçekleştirilmediyse, evlilik bağı devam ediyor demektir. Yapılması gereken erkeğe haber vererek onun bayanı boşamasını temin etmektir. Bu da eşine karşı boşama lafızlarından birini kullanarak onu boşadığını bildirmesiyle olur.

Dolayısıyla bu bayan yeni bir kişiyle evlenmek istediğinde iki durum söz konusudur: Ya önceki dini nikâh kıydığı kocası onu boşamıştır veya boşamamıştır. Eğer boşamamışsa zaten kadının ikinci bir evlilik yapması mümkün değildir. Çünkü bir kadın aynı anda iki erkekle evli olamaz. Yani ikinci evliliğinin hiçbir hükmü olmaz.

Şayet ilk dini nikâh kıydığı kocası onu boşamışsa, aralarında bir bağ kalmadığı için ikinci evliliğini yapabilir.

Bu kişiler yeniden evlenmek istediklerinde, evlenecekleri kişiye başlarından geçen bu evliliği haber vermeleri güzel olur. Çünkü haber verilmediği takdirde, evlendiği kişi sonradan bundan haberdar olacak olursa, bu durum ailede ciddi bir probleme sebep olabilir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: