Hakikat Damlaları-19

Şer’î şehadetleri kabul olmayan çocuklar bir yönüyle dünyanın en sadık şahitleridirler.

* * *

Basiret, Efendimiz’in mesajının genel çerçevesidir.

* * *

İlim gerçek kıymet ve derinliğe ibadetle ulaşır.

* * *

Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevekkül etmenin unvanıdır.

* * *

Allah’a doğru yürünen yolda iştiyak nisbetinde kapıların aralanması müyesser olur.

* * *

Dua, sebepler ötesi bir yöneliştir ve onda hâlis tevhid nümâyandır.

* * *

Biz Rabbimizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle bizi muvaffak eder.

* * *

İstiaze ve Besmele, namazın atkıları gibi olmalı, sonra da namaz o atkılara göre işlenmelidir.

* * *

Dünyanın bütün bağ ve bahçelerine sahip olmanın üç tane insanla ilgilenmek kadar ehemmiyeti yoktur.

* * *

Senin onurun Ka’be değil ki yıkılınca kıyamet kopsun!

* * *

Allah’ın lütufları ölçüsünde O’na sadık olmak lazım.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d