Hakikat Damlaları-19

Şer’î şehadetleri kabul olmayan çocuklar bir yönüyle dünyanın en sadık şahitleridirler.

* * *

Basiret, Efendimiz’in mesajının genel çerçevesidir.

* * *

İlim gerçek kıymet ve derinliğe ibadetle ulaşır.

* * *

Ümit, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudretine dayanıp tevekkül etmenin unvanıdır.

* * *

Allah’a doğru yürünen yolda iştiyak nisbetinde kapıların aralanması müyesser olur.

* * *

Dua, sebepler ötesi bir yöneliştir ve onda hâlis tevhid nümâyandır.

* * *

Biz Rabbimizle münasebette tam olursak, O, küçük şeylerle bizi muvaffak eder.

* * *

İstiaze ve Besmele, namazın atkıları gibi olmalı, sonra da namaz o atkılara göre işlenmelidir.

* * *

Dünyanın bütün bağ ve bahçelerine sahip olmanın üç tane insanla ilgilenmek kadar ehemmiyeti yoktur.

* * *

Senin onurun Ka’be değil ki yıkılınca kıyamet kopsun!

* * *

Allah’ın lütufları ölçüsünde O’na sadık olmak lazım.