Belâya uğrayan birini

gördüğünde okunacak dua

2018-01-18_21-37-53

Seni imtihan ettiği bu belâdan bana afiyet

veren ve mahlûkatının bir çoğundan beni

üstün kılan Allah’a hamd olsun.