Hakikat Damlaları-10

Herkesin değeri niyetinin enginliği kadardır.

***

Ciddiyet, marifetle mebsuten mütenasiptir (doğru orantılıdır).

***

İnsan, kendini okuyabildiği ölçüde içe doğru derinleşebilir.

***

Yapılan her iş, Allah’ın, Rasûlü’nün ve inananların teftişine arz edilebilecek şekilde yapılmalıdır.

***

Yazdıklarını, okuduklarını ve konuştuklarını nefse mal edenler, yaptıklarının hiçbir tesiri olmayacağını baştan kabullenmelidirler.

***

Allah’ı unutturan nimet, nimet görünümlü nikmettir.

***

Maruf adına da münker adına da küçük diye bir şey yoktur.

***

Her şey Allah katında ne ifade ediyorsa o kadar kıymete sahip demektir. Önemli olan Allah’ın değer vermesidir.

***

Korku ölçüsünde reca, reca ölçüsünde de korku olmalıdır.

***

Ne olur Allah’ım! Nezd-i uluhiyetinde makbul insan nasıl oluyorsa bana da o şekilde olmayı lutfet!

***

İnsan kayıp gitmekten korkarak bir ipin üzerinde yürüyor gibi hareket etmeli, düşmemek için de Allah’a çok sığınmalıdır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: