Hakikat Damlaları-16

Kur’an kendisine açılanlara açılır. O’nun fiyatı kalbinizdir. Kalbinizi verirseniz O’nu alırsınız. Evet, Allah’ın yarattığı kalbinizi verin, Kelam sıfat-ı sübhaniyesinden gelen Ezelî Kelâm’ını alın!

* * *

‘Deha için intihap yoktur’ derler. Peygamber fetaneti için de bir ân-ı seyyale teemmüle ihtiyaç yoktur.

* * *

En büyük hüsran duaya devam etmekten vazgeçip onu terketme düşüncesidir.

* * *

Mü’minin sükûtu tefekkür, konuşması da hikmet olmalıdır.

* * *

Namazda esneme namaza konsantre olamamanın ifadesidir ve huzurunda durulan Zat’a karşı bir ayıptır. Namaz ibadetini eda eden kimse namaz esnasında esnemekten haya etmelidir.

* * *

Savaşların en zoru basiretsizliğe ve anlayışsızlığa karşı verilen savaştır.

* * *

Dua ederken elleri açıp yukarıda tutmada gevşeklik gösterme bir çeşit ruh miskinliğidir ve onda –haşa– Allah’tan istiğna gibi bir anlam vardır.

* * *

Güzel şeylerin güzelliklerindeki ayrı bir derinlik de onlardaki temadîdir.

* * *

Yapılan iyilikler sünbüllenmek için toprağa atılmış tohumlar gibidir.

* * *

Dünyada savaş isteyenlerin alternatif savaş sebepleri ortaya koyduğu günümüzde bize düşen vazife alternatif sulh sebepleri ortaya koymak olmalıdır.

* * *

Hep sırt üstü yatanların Allah’ın lütfuna mazhar olmaları zor hatta imkansızdır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d