Hakkımızda

can-ada.net

Continuous Improvement (Sürekli İyileştirme), bir süreç, ürün veya hizmetin sürekli olarak daha iyi hale getirilmesini amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Bu kavram, sürekli olarak işleri daha etkili, verimli ve kaliteli hale getirmek için küçük adımlarla sürekli olarak iyileştirmeler yapmayı vurgular.

Continuous Improvement, organizasyonların veya bireylerin mevcut durumlarını değerlendirmelerine, sorunları tanımlamalarına ve daha iyi sonuçlar elde etmek için sürekli olarak yeni yöntemler ve süreçler geliştirmelerine odaklanır. Bu süreç, değişimi teşvik eder, yenilikçiliği teşvik eder ve takım çalışması, veri analizi ve geri bildirim mekanizmaları gibi araçları kullanarak sürekli olarak performansı artırır.

Continuous Improvement, Kaizen prensipleriyle bağlantılıdır. Kaizen, Japonca kökenli bir terim olup “daha iyi” veya “iyileştirme” anlamına gelir. Bu prensipler, küçük adımlarla sürekli olarak iyileştirmeler yapmanın önemini vurgular ve tüm çalışanların sürece katılımını teşvik eder.

Bir kaç arkadaş ile yapmak istediğimiz insanlara maddi manevi olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır. Sizlere yardımcı olabilmemiz bizi mutlu edecektir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: