Musibet anında okunacak dua

Musibet anında okunacak dua

2018-01-18_22-05-57
1. ‘Biz Allah’a aidiz ve Ona dönmekteyiz.’ Allahım,

bu musibetin sevabını Senin katından umuyorum;

bundan dolayı beni mükâfatlandır ve bunun yerine

bana daha hayırlı olanı ihsan et.

2. (Veya şöyle der:) ‘Biz Allah’a aidiz ve Ona dönmekteyiz.’

Allahım, bu musibetimde bana ecir, mükâfat lütfeyle,

sonra da bundan daha hayırlısını ihsan et.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: