Musibet anında okunacak dua

2018-01-18_22-05-57
1. ‘Biz Allah’a aidiz ve Ona dönmekteyiz.’ Allahım,

bu musibetin sevabını Senin katından umuyorum;

bundan dolayı beni mükâfatlandır ve bunun yerine

bana daha hayırlı olanı ihsan et.

2. (Veya şöyle der:) ‘Biz Allah’a aidiz ve Ona dönmekteyiz.’

Allahım, bu musibetimde bana ecir, mükâfat lütfeyle,

sonra da bundan daha hayırlısını ihsan et.