Hakikat Damlaları-55

Bana, aklı şu işe şöyle eren, bu işi böyle beceren kimseleri getireceğinize terakki ettikçe -bir debbağın deriyi yere vurduğu gibi- kendisini yerden yere vuran insanları getirin.. cihanın kapalı kapılarını onlar açacaktır.
***
Lütuflar kuşağında kaybetmek en büyük hüsrandır.
***
Allah’ı anmamız O’nun tarafından anılmamız için bir çağrıdır.
***
Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçı olamazlar.
***
İnsanın kendi seviyesine ve marifet ufkuna göre hareket etmesi şahsî bir farzdır.
***
Peygamberliğe ait sıfatların başı sıdk, deccâliyetinki ise kizbdir; zaten, deccâl yalana kilitlenmiş kezzâb demektir.
***
Ciddî olmayla somurtmayı birbirine karıştırmamak gerekir; Rasûl-ü Ekrem Efendimiz ciddî olduğu kadar da mütebessimdi.
***
Muhtemel sevap için muhakkak günahlara girilemez.
***
En büyük yalanlar, doğruluktan çok az bir inhirafla başlayan hilâf-ı vâki beyanlar silsilesinin ürünleridir.
***
Setretmek, şehadette bulunup fâş etmekten daha makbuldur; mücrimin günahını ortaya döküp onu cürmü altında ezmektense, ayıplarını örtüp o bataklıkta boğulmasına mani olmak en güzel yoldur.
***
Yaşarmayan göz şeytanî olduğu gibi riya ile ıslanan göz de rahmanî olmaktan fersah fersah uzaktır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: