İnteraktif Vergi Dairesi

İnteraktif Vergi Dairesi Aracılığı ile Yapabileceğiniz Şifresiz Hızlı Ödemeler:

 • Belge numarası ile ödeme
 • Motorlu taşıt vergisi ödeme
 • Tecilli borç ödeme
 • Trafik para cezası ödeme
 • Cep telefonu harcı ödeme
 • Pasaport Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme
 • Sürücü Belgesi Harcı Ödeme
 • T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme
 • Tapu harcı ödeme
 • Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme
 • Referans Numarası İle Ödeme
 • Yabancı Plaka ile MTV VE TPC Ödeme
 • Yurt dışı çıkış harcı ödeme
 • Yargı harcı kaynağı sorgulama ve görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesi ile Yapabileceğiniz Şifresiz Doğrulama Hizmetleri:

 • E-Belge doğrulama
 • E-Vergi levhası sorgulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 • Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 • Re ’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama
 • Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama
 • Vergi kimlik numarası sorgulama
 • Vergi kimlik numarası doğrulama

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemine Giriş Yaptıktan Sonra Erişebileceğiniz Bilgileriniz:

 • E-tebligatlarım
 • Elektronik yoklamalarım
 • Emanet Defterim
 • Sicil bilgilerim
 • Vergi Ceza İhbarnamelerim
 • Şirketlerdeki Yöneticilik ve Ortaklık Bilgileri
 • Şirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgiler
 • Ödeme Kaydedici Cihazlarım
 • Belge Basım Bilgilerim
 • E-Arşiv Faturalarım
 • Araç Bilgilerim
 • Vergiye Uyumda Vergi İndirim Bilgisi
 • Takdire Sevk Bilgilerim
 • Tahsilat Bilgilerim
 • Tahakkuk Bilgilerim
 • Adıma Kesinti Yapan Firma/Şahısların Listesi

İnteraktif Vergi Dairesi Sitemine Giriş Yapıldıktan Sonra Yapabileceğiniz İşlemler:Mükellefiyet İşlemleri:

 • İş yeri adres değişikliği bildirimi
 • İşe başlama bildirimi
 • Mükellefiyet durum yazısı talebi
 • Şube iş yeri açılış bildirimi
 • Şube iş yeri kapanış bildirimi
 • Unvan değişikliği dilekçesi
 • Yönetici değişikliği dilekçesi
 • Muhtasar Beyanname Verme Dönem Değişikliği Bildirimi
 • Ek faaliyete başlama dilekçesi
 • Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi
 • Hisse devri dilekçesi
 • İletişim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi
 • Sermaye Artırımı Dilekçesi
 • Vergi Türü Değişikliği Dilekçesi
 • Sermaye Azaltımı Dilekçesi
 • Şube Mükellefiyet Yazısı Talebi
 • Apartman Yöneticiliği Sicil Açılış Dilekçesi
 • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi
 • Yeniden Yoklama Talebinde Bulunma Dilekçesi
 • e-Vergi Levhası Oluşturma
 • Adi Ortaklık İşe Başlama Bildirimi
 • İş Ortaklığı İşe Başlama Bildirimi
 • Turizm Katkı Payı Mükellefiyet Tesisi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi
 • Borç durum yazısı talebi
 • Taksitlendirme/Tecil Talebi Dilekçesi (6183 S. Kanunun 48. Maddesi Kapsamında)
 • Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim
 • Borç Ödeme ve Detay
 • E-Haciz Bilgilerim
 • Mahsup/İade Talebi Dilekçesi
 • Ödeme Emirlerim
 • Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
 • Ek Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi
 • 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme İşlemleri
 • Ödemelerim ve Alındılarım
 • Borç olmaması durumunda haciz kaldırma talebi
 • İkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim
 • Yurt dışına çıkış harcı sorgulama
 • Sanal Pos Ödemelerim
 • Diğer Ödemelerim
 • Özelge talebi
 • Vergi ceza ihbarnamesi indirim talebi
 • Vergi ceza ihbarnamesi uzlaşma talebi
 • Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe
 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Özelge Talebi
 • Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi
 • Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi (Request For Certificate Of Residence)
 • Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Malın Elden Çıkarılması ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi
 • Vergi Ceza İhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi
 • Bilanço-Gelir Tablosu veya İşletme Hesabı Özeti Onay Talebi
 • Harç ve Değerli Kağıt Bedeli İade Talebi Dilekçesi
 • Eczane Bilgi Formu Talebi
 • İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talep Dilekçesi
 • Satış Hasılatı Bilgi Formu Talebi
 • Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna Dilekçesi
 • Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçiş Dilekçesi
 • 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Uzlaşma Talebi Dilekçesi
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün Sona Erme Bildirimi Dilekçesi
 • Belge İptal Talep Dilekçesi
 • Adres Değişikliği Durumunda Belgelerin Yeni Adreste Kullanılmasına Dair Dilekçe
 • Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim
 • Geçerli E-Beyanname Sözleşmelerim
 • E-Beyanname sözleşme iptali
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri
 • İş yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Giriş
 • İş Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara
 • E-Fatura sistemine erişim
 • Defter beyan sistemine erişim
 • Hazır beyan sistemine erişim
 • Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
 • Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerim
 • ÖKC Bildirimleri
 • Cep telefonu bilgisinin güncellenmesi (İVD işlemleri için kullanılan cep tel.)
 • Şifre değişikliği

İnteraktif Vergi Dairesine Eklenen Yeni Hizmetlerimiz:

 • Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Alma ve Sorgulama
 • Göç İdaresi İkamet Tezkeresi Harcı Ödeme
 • Yabancı Plakalı Araç Ödemeleri
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-Tebligat Görüntülemesi
 • KETSİS – TÜBİS (Tüketici Hakem Heyeti) Tebligat Görüntülenmesi
 • Harç Tahakkuk Kaynağı Bilgilerim
 • Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi
 • Elektronik Fatura Uygulaması Başvuru Talebi
 • Elektronik Müstahsil Uygulaması Başvuru Talebi
 • Elektronik Arşiv Uygulaması Başvuru Talebi
 • e-Defter İşlemleri/Berat Yüklemesinde Virüs/Siber Saldırı Nedeniyle Ek Süre Talep Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Berat Yüklemesinde Yangın/Hırsızlık/Elektrik Kesintisi Nedeniyle Ek Süre Talep Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Berat Yüklemesinde Diğer Nedenlerle Ek Süre Talep Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Nev’i(Tür) Değişikliği Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Unvan Değişikliği Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Tasfiye Hali Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Birleşme/Devir Hali Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/ Tasfiye Sonlanması Nedeniyle e-Defter Mükellefiyetinin İptal Talebi Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Sehven Yapılan e-Defter Başvurusunun İptal Talebi Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/İhtiyari (Gönüllü) e-Defter Başvurusunun İptal Talebi Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/Mükellefiyetin Sonlanması Nedeniyle e-Defter Mükellefiyetinin İptal Talebi Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/e-Defter Mükellefiyetinin Diğer Nedenlerle İptal Talebi Dilekçesi
 • e-Defter İşlemleri/e-Defter Uygulama Başlangıç Tarihinin Güncellenmesine Ait Talep Dilekçesi
 • 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Portalına Giriş
 • ÖKC Bildirimleri
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: