BANKADAN KREDİ ÇEKEREK İŞ KURABİLİR MİYİM?

BANKADAN KREDİ ÇEKEREK İŞ KURABİLİR MİYİM?

Yurtdışından yazıyorum. Güzel bir iş fırsatı var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Bankadan 200.000 dolar düşük faizle kredi almak düşüncesi aklıma geliyor. Bu krediyi bu şart ile bankadan alıp alamayacağım konusunda mezheplerin farklı yaklaşımları var mı?

Dinimizde faizin haram olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur. Faizi haram kılan ayet ve hadisler şüpheye mahal bırakmamakta ve faiz yiyenler hakkında ağır ifadeler içermektedir. Buna göre bankadan alınan kredinin enflasyon oranına göre düşük veya yüksek olması nazara alınmadan bu muamelenin haram olacağı ortadadır. Çünkü ismi ve şekli ne olursa olsun bu faizli bir muameledir ve haramdır. Banka ve kredi almak son zamanlarda ortaya çıktığı için doğrudan meselemizle ilgili mezheplerin bir görüşü yoktur.

Bununla birlikte bu husustaki asrımız alimleri arasındaki ihtilaf bankadan alınan faizli kredinin haram olmasından değil, böyle bir muameleyi yapan müslümanın zaruret sınırına girip girmeyeceği meselesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bazı âlimlerimiz ihtiyaçları da zaruret sınırı içinde görüp, çektiği krediyle ümmet-i İslam’a hayırlı olabilecek işler yapacak olan ve en azından caiz yoldan böyle bir imkân bulana kadar bundan faydalanmanın caiz olabileceğini söyleseler de bizim buna caizdir diyebilmemiz zordur. Böyle bir iş imkânını kaçırmamak için faizli krediye başvurmak yerine bunu helal yollardan temin etme yoluna gidilmelidir. Günümüzdeki finans kurumları kişilere bu şekilde imkânlar tanımaktadır. Bunlardan da faydalanılabilir.

%d bloggers like this: