Hakikat Damlaları-17

Din, yaşana yaşana insanın tabiatı haline gelebilir; insan onun peşinde olmalı!.

* * *

Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir.

* * *

Kâmil manada dua, onu yürekten ortaya koymaya bağlıdır.

* * *

Allah’ım, beni kendi isteklerim yönünde değil Sen’in muradın doğrultusunda yönlendir!

* * *

Davranışlardaki boşluklar ancak niyetle doldurabilir.

* * *

Allah güzeli güzellerden ayırmaz.

* * *

Bazı dönemlerde bazı vazifeler öne çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde en öndeki vazife Hakk’ı ve hakîkati anlatma vazifesidir.

* * *

Kur’an’ın gurbetini izale etmeye niyet etmiş insanlar evvela kendi gurbetlerini giderip kurbet ufkuna ulaşmalıdırlar ki, Kur’an’ın gurbetini giderebilsinler.

* * *

Izdırap bir taraftan insanı Allah’a yaklaştıran en önemli bir dua, diğer taraftan da aksiyona sevkeden çok önemli bir dinamodur.

* * *

Günah işlememe bir fazilet olduğu gibi başkalarının günaha girmesine sebep olmama da ayrı bir fazilet hatta bir vazifedir.

* * *

Allah’tan gelen nimetlerin kesilmemesinin yegane vesilesi, her zaman onları Gerçek Sahibi’ne verip, nefsimiz başta başkalarına izafe etmekten sakınmaktır.