Hakikat Damlaları-17

Din, yaşana yaşana insanın tabiatı haline gelebilir; insan onun peşinde olmalı!.

* * *

Gözyaşları, kalbde duyulan hislerin bestesidir.

* * *

Kâmil manada dua, onu yürekten ortaya koymaya bağlıdır.

* * *

Allah’ım, beni kendi isteklerim yönünde değil Sen’in muradın doğrultusunda yönlendir!

* * *

Davranışlardaki boşluklar ancak niyetle doldurabilir.

* * *

Allah güzeli güzellerden ayırmaz.

* * *

Bazı dönemlerde bazı vazifeler öne çıkar. İçinde bulunduğumuz dönemde en öndeki vazife Hakk’ı ve hakîkati anlatma vazifesidir.

* * *

Kur’an’ın gurbetini izale etmeye niyet etmiş insanlar evvela kendi gurbetlerini giderip kurbet ufkuna ulaşmalıdırlar ki, Kur’an’ın gurbetini giderebilsinler.

* * *

Izdırap bir taraftan insanı Allah’a yaklaştıran en önemli bir dua, diğer taraftan da aksiyona sevkeden çok önemli bir dinamodur.

* * *

Günah işlememe bir fazilet olduğu gibi başkalarının günaha girmesine sebep olmama da ayrı bir fazilet hatta bir vazifedir.

* * *

Allah’tan gelen nimetlerin kesilmemesinin yegane vesilesi, her zaman onları Gerçek Sahibi’ne verip, nefsimiz başta başkalarına izafe etmekten sakınmaktır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d