Orta ve İleri Düzey İngilizce Dilbilgisi (pdf)

 1. Zamanlar (Tenses): İngilizce’de geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi farklı zamanlar nasıl kullanılır?
 2. Fiil Çekimleri (Verb Conjugations): Fiillerin çeşitli kişilere ve zamanlara göre nasıl çekimlendiği.
 3. İsimler (Nouns): İsimlerin tekil, çoğul hali ve belirli-belirsiz tanımlıkların kullanımı.
 4. Sıfatlar (Adjectives): İsimleri nitelendiren sıfatların nasıl kullanıldığı.
 5. Zarf (Adverbs): Fiilleri, sıfatları veya zarfları nasıl değiştirdiği.
 6. Edatlar (Prepositions): Yer, zaman, yöntem gibi ilişkileri belirten edatların kullanımı.
 7. Bağlaçlar (Conjunctions): Cümleleri, kelimeleri veya cümle öğelerini birbirine bağlayan bağlaçların kullanımı.
 8. Soru Cümleleri (Question Sentences): Soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğu ve hangi soru kelimelerinin kullanıldığı.
 9. Olumsuz Cümleler (Negative Sentences): Cümlelerin olumsuz hale nasıl getirildiği.
 10. Şart Cümleleri (Conditional Sentences): Koşul cümlelerinin farklı tipleri ve kullanımları.
 • İngilizce Dil Bilgisi Temelleri
 • İngilizce Dil Bilgisi Kuralları
 • İngilizce Dil Bilgisi Öğrenme Online
 • İngilizce Dil Bilgisi Rehberi
 • Temel İngilizce Dil Bilgisi Kuralları
 • İngilizce Dil Bilgisi Dersleri Başlangıç
 • Temel İngilizce Dil Bilgisi İpuçları
 • Online İngilizce Dil Bilgisi Kaynakları
 • İngilizce Dil Bilgisi Açıklamaları
 • Hızlı İngilizce Dil Bilgisi Genel Bakış
 • Temel İngilizce Dil Bilgisi Kuralları
 • İngilizce Dil Yapısı
 • İngilizce Dil Bilgisi Temelleri
 • Kolay İngilizce Dil Bilgisi Öğrenme
 • Dil Bilgisi Kavramları İngilizce
 • Sık Yapılan İngilizce Dil Bilgisi Hataları
 • İngilizce Dil Bilgisi Öğrenenler İçin
 • Ücretsiz İngilizce Dil Bilgisi Dersleri
 • Hızlı İngilizce Dil Bilgisi Kılavuzu
 • Etkili İngilizce Dil Bilgisi Öğrenme Yolları
 • İngilizce Dil Bilgisi Temelleri
 • İngilizce Dil Bilgisi Kuralları
 • Online İngilizce Dil Bilgisi Kaynakları
 • İngilizce Dil Bilgisi Rehberi
 • Temel İngilizce Dil Bilgisi İpuçları
 • İngilizce Dil Bilgisi Dersleri
 • Hızlı İngilizce Dil Bilgisi Genel Bakış
 • Sık Yapılan İngilizce Dil Bilgisi Hataları
 • İngilizce Dil Bilgisi Kavramları
 • Ücretsiz İngilizce Dil Bilgisi Dersleri
 • Temel İngilizce Dil Bilgisi
 • İngilizce Dil Kuralları
 • Online İngilizce Dil Bilgisi Kaynakları
 • Dil Bilgisi Rehberi İngilizce
 • İngilizce Dil Bilgisi İpuçları
 • Dil Bilgisi Dersleri İngilizce
 • Hızlı İngilizce Dil Bilgisi
 • Sık Yapılan Dil Bilgisi Hataları İngilizce
 • İngilizce Dil Bilgisi Kavramları
 • Ücretsiz Dil Bilgisi Dersleri İngilizce
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: