Zor bir duruma maruz

kaldığında okunacak dua

Başına bir dert gelen kimse, ezanı kollar, müezzinin

dediklerini tekrarlar ve sonra şöyle dua yapar:

2018-01-18_22-02-13
‘Ey icabet edilen bu gerçek davetin Rabbi olan

Allahım, hak davet ve takvâ kelimesi üzerinde

bizi yaşat; yine onun üzerinde öldür ve dirilt.

Bizi, diriler olarak da, ölüler olarak da bu (davete)

uyanların hayırlılarından eyle’.