Gök gürlemesini duyduğunda okunacak dua

Gök gürlemesini duyduğunda okunacak dua

2018-01-18_19-41-33
1. Allahım, bizi gazabınla öldürme, azabınla helâk

etme ve bundan önce bize afiyet ihsan eyle.

2. Gök gürültüsünün kendisine has hamd ile,

meleklerinse kendisinden korkarak tesbih ettiği

Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.