Gök gürlemesini duyduğunda okunacak dua

Gök gürlemesini duyduğunda okunacak dua

2018-01-18_19-41-33
1. Allahım, bizi gazabınla öldürme, azabınla helâk

etme ve bundan önce bize afiyet ihsan eyle.

2. Gök gürültüsünün kendisine has hamd ile,

meleklerinse kendisinden korkarak tesbih ettiği

Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d