İFADELERİN GRAMATİK AYIRIMI pdf

Farklı ifade kategorilerde kullanılan kavramlar ve terimler bu gün birçok bilim ve felsefe tartışmalarında birbirine karıştırılmaktadır. Bu durum, çeşitli ifade biçimlerinin gramatik olarak nasıl birbirinden ayrıldığını bilmemekten kaynaklanmaktadır. Elinizdeki bu kitap, ifadelerin kategorik olarak birbirinden nasıl ayrılabileceğini örneklerle ortaya koymaktadır.

Kitapta, basit gibi görünen sorunların aslında kendi içlerinde nasıl önermeler taşıyabildiği ve basit gibi görünen cümleler içinde nasıl bir gramer karışıklığı bulunabileceği çarpıcı örneklerle gösterilmektedir.

Hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz pek çük ünlü sözün, gramatik ayrımı yapıldığında nasıl ideolojik ön kabullerle dolu olduğu ortaya konmaktadır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: