Hakikat Damlaları-58

Katletmenin sevab olacağı bir yer vardır, o da içinizdeki olumsuz duygu ve düşünceleri öldürmenizdir. Hayatınızı hoşgörüye bağlasanız bile, içinizdeki kin ve nefrete karşı ilan-ı harb etmekten dûr olmayın!..
***
Kitaplar sizi Allah’a götürdüğü müddetçe kıymet ifade eder; yoksa, hepsi dedi-kodudan ibaret sayılır.
***
Cenâb-ı Hak en büyük umranları çilekeşlere kurdurmuştur.
***
Bela tokmakları altındaki ses “Dost, Dost!..” şeklinde olmalı.
***
Hamâset destanı kesmek yerine iki hakikat mısraı ortaya koyun, daha çok müessir olur.
***
Bir milletin fertleri ibadetlerini ve hususiyle de namazlarını folklorlaştırmaya başlamışlarsa, artık o millet karbonlaşmaya yüz tutmuş demektir.
***
Rızaya giden yol tamamiyet ve ekmeliyetten geçer.
***
Seleflerinizi güzellikleriyle yâd edin ki, halefleriniz tarafından hayırla anılasınız.
***
Bir insanda halel olup olmadığını anlamak için onun halîline bakın!..
***
Müslümanlığı en büyük ganimet bilenler, onun dışındaki ganimetlere asla iltifat etmezler.
***
Kendisini silemeyen Allah’ı bulamaz; kendi nefsine takılıp kalan Allah’a ulaşamaz!..

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d