BANKALARDAN KREDİ KULLANARAK EV VEYA ARABA SAHİBİ OLMAK CAİZ MİDİR?

BANKALARDAN KREDİ KULLANARAK EV VEYA ARABA SAHİBİ OLMAK CAİZ MİDİR?

Araba ve ev zaruri ihtiyaçlardan sayıldığından dolayı, bunların meşru yollardan temin edilemediği durumlarda, faizli kredi çekerek bu ihtiyaçların giderilmesini “Zaruretler, haramları helal kılar” kaidesi hükmünce caiz sayan fıkıhçılar vardır. Diğer yandan da, bankadan çekilen ev veya araba kredisinin enflasyon oranının altında olduğu durumlarda, bu muamelenin faizli bir muamele sayılmayacağını ve dolayısıyla haram kapsamına girmeyeceğini söylemişlerdir.

Fakat biz bu görüşlere katılmıyor ve bankadan çekilen faizli kredinin azının da çoğunun da caiz olmayacağını kabul ediyoruz. Zaruri ihtiyaçların hepsi aynı derecede değildir. Pekâlâ, insan haram olan bir muamele yapmaktansa kirada oturarak da veya arabası olmadan da hayatını devam ettirebilir. Yani ev ve arabayı haramı helal kılacak ölçüde gerekli olan zaruri ihtiyaçlardan kabul edemeyiz.

Diğer yandan, her ne kadar biz krediyi aldığımız esnada, enflasyon oranın altında gibi gözükse de, burada da iki risk bulunmaktadır. Birincisi, biz bu muamelemizle faizli bir akide imza atıyoruz. Yani yaptığımız işlem doğrudan faizle alakalıdır. İkincisi ise, enflasyon sabit değildir. Enflasyon, banka kredisini çektiğimiz esnada faiz oranından yüksek olabilir. Fakat biz, ödemeler esnasında enflasyonun aynı oranda kalacağını bilemeyiz, faiz oranından daha aşağı düşmesi de muhtemeldir. Dolayısıyla buradaki belirsizlik, alışverişi bozar.

Bunun için ev, araba gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için faizle işleyen bankalardan kredi çekmemiz caiz değildir. Bunun yerine, faizsiz müesseselerden faydalanma, tanıdıklarımızdan borç alma veya para biriktirerek doğrudan alma yollarına gitmeliyiz.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: