İngilizce Dil Bilgisi (Türkçe) Murat Kurt English Grammar Today

85%
Dosya yükleniyor

Beklemek istemiyorsanız ödüllü reklama tıklayınız (10 saniyede indirebilirsiniz)

PDF İndirme

Dosya hazırlanıyor…

Dosyayı indirin

  1. Zamanlar (Tenses): İngilizce’de geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi farklı zamanlar nasıl kullanılır?
  2. Fiil Çekimleri (Verb Conjugations): Fiillerin çeşitli kişilere ve zamanlara göre nasıl çekimlendiği.
  3. İsimler (Nouns): İsimlerin tekil, çoğul hali ve belirli-belirsiz tanımlıkların kullanımı.
  4. Sıfatlar (Adjectives): İsimleri nitelendiren sıfatların nasıl kullanıldığı.
  5. Zarf (Adverbs): Fiilleri, sıfatları veya zarfları nasıl değiştirdiği.
  6. Edatlar (Prepositions): Yer, zaman, yöntem gibi ilişkileri belirten edatların kullanımı.
  7. Bağlaçlar (Conjunctions): Cümleleri, kelimeleri veya cümle öğelerini birbirine bağlayan bağlaçların kullanımı.
  8. Soru Cümleleri (Question Sentences): Soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğu ve hangi soru kelimelerinin kullanıldığı.
  9. Olumsuz Cümleler (Negative Sentences): Cümlelerin olumsuz hale nasıl getirildiği.
  10. Şart Cümleleri (Conditional Sentences): Koşul cümlelerinin farklı tipleri ve kullanımları.
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: