ANNE-BABALAR ÇOCUĞUNA DİNİ ANLATMAKLA YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

ANNE-BABALAR ÇOCUĞUNA DİNİ ANLATMAKLA YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

Kur’an’ı Kerim’de Allahu Teala şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun!” (Tahrim Suresi, 66/6).
Bu konudaki hadislerden bazıları ise şöyledir:
“Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât: 45; Müsned, 2/160,193-195.)
 “Çocuğun anne-baba üzerindeki haklarından biri, onu güzel terbiye etmeleridir” (İbni Mace, Edep 3).
“Çocuklarınıza yedi yaşına girdiklerinde namazı emredin, on yaşın girdiklerinde kılmazlarsa hafifçe dövün”(Ebu Davud, Salat 25) (Bu emir bazı hadislerde emredin şeklinde değil, öğretin şeklindedir.)
“İlim talep etmek her Müslüman’a farzdır” (İbni Mace, Mukaddime 17)
Anne-babanın çocuğa karşı yapması ve yerine getirmesi gereken bir kısım görevleri vardır. Bunların en önemlisi, çocukların dinî ve ahlakî yönden eğitilmesidir. Soruda da ifade ettiğiniz gibi bu tür görevler daha çok, çocuğa karşı anne-babanın yükümlülükleri, görevleri, vazifeleri, sorumlulukları, mükellefiyetleri gibi değişik isimler altında işlenmektedir ki, bunların hepsi de anne-baba için mutlak yapılması gereken işler anlamına gelir. Çünkü konuyla ilgili verdiğimiz ayet ve hadislerden de bunu anlamaktayız.  Fakat bunların da kendi içinde önem derecelerine göre farklı hükümleri alacağını söyleyebiliriz.
Soruda belirttiğiniz çocuklara dini anlatma meselesini ele aldığımızda, bunun anne-babalar için farz bir görev olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle de çocuğa imanî esasları belletmek ve İslam’ın şartlarını yerine getirecek kadar bir ilim öğretmek veya öğrenmesine vesile olmak böyledir. Çünkü âlimlerimiz, Efendimizin’in (s.a.s) her Müslüman için farz dediği ilmin bu olduğunu söylemişlerdir. Yani, en az ibadetlerini yapacak kadar yeterli olan ilim. Fakat bu konuda yeterlilik bakımından bütün anne-babaların eşit olduğu söylenemez. Bunun için her anne-baba İslamî ahlak ve dinî ilimler adına bildiği kadarıyla çocuklarının eğitimini üstlenecek, bunun ötesinde çocuklarını bu konularda onlara yardımcı olabilecek kimselerle tanıştırarak, eksik kaldıkları noktaları, dini bütün insanların doldurmalarını temin edeceklerdir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: