Hakikat Damlaları-64

Gönülleri fetheden, beyan talâkatı değil hareket talâvetidir.
***
En masum riya âidiyet mülahazasıyla söylenen “biz yaptık” ifadesinin tahtında gizlidir.
***
Herkesin te’yide ve desteğe ihtiyacı olduğundan, insanların kalbî ve ruhî mukavemetini artıracak meseleleri hatırlatmak kardeşliğin gereğidir.
***
Cenâb-ı Hak -umumiyetle- kendisi için yerde olan bir yüzü başkalarına çiğnetmez; eğer bazı kimseler tarafından çiğneniyorsanız, içinizi kontrol etmelisiniz.. demek ki, amelinizde rıza-yı ilahî tek murad değil.
***
İnsan engin duygular dünyasında yaşar. Meseleyi ifade kalıplarına dökünce, en beliğ lisanlar bile onu daraltmaktan kurtulamazlar. Zaten, dil avam içindir, kalb ve ruh da havas için.. latîfe-i rabbaniyeyi Hakk’a açma ise haslar hası kulların işidir.
***
Kur’an’dan daha beliğ bir kitap yoktur; eğer ondan daha beliğ bir beyan varsa, o da, Kelamullah’ın insan davranışlarına aksedip yaşanmasıdır.
***
Allah’a yakın olan insanların halktan uzak kalmaları düşünülemez.
***
Bu hizmetleri şahıs planında değerlendirirken, her fert, kendisini halkanın içindeki şakî bilmelidir; fakat, halkada bulunmayı şekavetten kurtulmanın en önemli vesilesi saymalı ve sâlihlerden ayrılmamak suretiyle kurtulacağı ümidini taşımalıdır.
***
Siz, önünüzde çığır açan seleflerinizin hasenât hanelerine sevaplar yağdırdığınız gibi, öyle bir ömür yaşayın ve öyle iyiliklere öncülük edin ki, halefleriniz de sizin amel defterlerinizi sevaplarla doldursunlar.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d