Peygamber Efendimizin Hayat Kronolojisi

Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

Peygamber efendimiz’in Peygamberlik öncesi yaşanılan hadiseleri kronolojik olarak sizlere kısaca aktarmak istedik ileride paylaşacağımız yazılarda bu kısaca bahsettiğimiz hadiseleri detaylı bir şekilde anlatacağız.

571 Peygamber Efendimiz’in Doğumu ve Fil Vakası

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib’in vefatı.
Fil Vakası

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumu.
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye’ye verilmesi.

573 Mekke’de Yaşanan Veba Hastalığı

Sütanne Halîme-i Sa’diyye’nin Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’ye annesine teslim etmek için getirmesi fakat Mekke vebası endişesiyle tekrar götürmesi

574 Hz. Ebu Bekir’in (r.a) Doğumu

Hazreti Ebu Bekir’in (radıyallâhu anh) doğumu.

575 Şakk-ı Sadr Mucizesi

Şakk-ı Sadr Mucizesi: Sözlükte “yarmak” anlamına gelen şakk ile “göğüs” manasına gelen sadr kelimelerinden meydana gelen terkib “göğsün yarılması” demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) kelimesiyle oluşan şerh-i sadr ibaresi de geçer. Konuyla ilgili siyer ve hadîs kaynaklarında yer alan açıklamalar şöyle özetlenebilir: Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine Hatun’a teslim edilmesi.

577 Hz. Amine’nin Hastalanması

Hazreti Amine’nin, Peygamber Efendimiz ve Ümmü Eymen’le hem akrabalarını hem de burada vefat eden kocası Abdullah’ın mezarı’nı ziyaret için Medine’ye gitmesi

Hazreti Amine’nin Medine’de Hastalanması

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) annesi Hazreti Amine’nin Medine’den dönüş yolunda Ebvâ’da vefatı.( Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken)

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) doğumu

579 Abdulmuttalib’in Vefatı

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedesi Abdülmuttalib’in vefatı. (Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken)

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

583 Ebu Talib ile Rahip Bahire Karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib ile Ticaret için Suriye seyahati,
Busrâ’ya (Suriye’nin güneyinde bir şehirdir.) gidişi ve Rahip Bahîra ile karşılaşması. (Allah Resûlü 12 yaşındayken)

591 Ficâr Savaşı

Ficâr savaşı. (Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken)

Hazreti Ömer‘in (radıyallâhu anh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticari emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hilfü’l-fudûl Cemiyetine katılması.

596 Peygamber Efendimiz‘in sav. Rahip Nastûra ile Karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce’ye (radıyallâhu anha) ait ticaret kervanının başında Suriye’nin Busrâ şehrine gitmesi.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Busrâ’da Rahip Nastûra’yla karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle (radıyallâhu anha) evlenmesi. (Peygamber Efendimiz 25, Hadîce validemiz 40 yaşındayken)

Süt Anne Halîme-i Sa’diyye’nin düğüne getirilmesi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle birlikte Merve’de yeni alınan eve taşınması.

600 Peygamber Efendimiz’in Müjdelendiği Hutbe

Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî’nin, Ukâz çarşısında beklenen Peygamberi müjdelediği bir hutbe okuması.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hutbeyi dinlemesi.

Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in ilk kızı Hazreti Zeyneb’in (radıyallâhu anha) doğumu.

603 Hazreti Rukıyye’nin (ra) Doğumu

Peygamber Efendimiz’in 2. kızı Hazreti Rukıyye’nin (radıyallâhu anha) doğumu

604 Hazreti Ümmü Külsûm’ün (ra) Doğumu

Peygamber Efendimiz’in 3. kızı Hazreti Ümmü Külsûm’ün (radıyallâhu anha) doğumu

605 Kabe’nin Yeniden İnşası

Peygamber Efendimiz’in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’in Kabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması.

Efendimiz’in 4. kızı Hazreti Fâtıma’nın (radıyallâhu anha) doğumu

Peygamber Efendimiz’in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ali’yi himayesine alması

609 Peygamber Efendimiz’in Gördüğü Sadık Rüyalar

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Vahiy öncesi gördüğü Sâdık Rüyalar’ın sıklaşması (İlk Vahyin nüzûlundan 6 ay önce)

Mekke Dönemi: Peygamberlik Sonrası

Risaletin 1. Yılı


Peygamber Efendimiz’e Risalet vazifesinin Nur dağındaki Hira mağrasında Cibril-i Emîn tarafından tebliği
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hira’da ilk vahyi alması
Alak Sûresi’nin ilk beş ayetinin nüzûlü: Milâdî 610 Yılı, Hicretten 13 yıl önce, 17 Ramazan Pazartesi günü, Efendimiz 40 yaşındayken
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) risalet vazifesini aldıktan sonra 3 yıl insanları İslam’a gizli davet etmesi
Hazreti Hatice Validemiz’in (radıyallâhu anha) Müslüman olması
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Zeyd İbn-i Hârise’nin (radıyallahu anh) Müslüman olması
Hazreti Ebû Bekir’in Müslüman olması
Zübeyr İbn-i Avvam’ın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Müslümanların Dâru’l-Erkam’da bir araya gelmesi

Risaletin 2. Yılı


Davet ve tebliğin gizli olarak yapılmaya devam edilmesi

Risaletin 3. Yılı


Davet ve tebliğin gizli olarak yapılmaya devam etmesi

Risaletin 4. Yılı


Şuarâ Sûresi’nin 214. veya Hicr Sûresi’nin 94. âyetlerinin nüzûlüyla bi’setin 4. yılında açık davet başlaması ( bi’setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm’a gizli çağırdı.)
Açık davetin emredilmesi üzerine Peygamber Efendimiz yakın akrabalarını İslâm’a davet etmesi
Bu yıl itibariyle Allah Resûlü, her yıl Hac mevsiminde, Mekke’ye gelen insanları İslam’a davet etmesi
Mekke’de açık davet 10 yıl sürdü.

Risaletin 5. Yılı


Habeşistan’a hicret (Recep ayı)

Risaletin 6. Yılı


Kureyş müşriklerinin Habeşistan’a hicret eden müslümanları geri istemek üzere heyet göndermesi
Hazreti Hamza’nın (radıyallâhu anh) Müslüman olması
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Mescid-i Haram’da müşrikleri İslâmiyete davet etmesi
Mekkeli müşriklerin Hazreti Ebu Bekir ve oradaki Müslümanları, Mescid-i Haram’da şiddetli bir şekilde dövmeleri
Utbe İbn-i Ebi Rebia’nın Peygamber Efendimiz’e davasından vaz geçirmek için mal, şan, şeref ve makam teklifinde bulunması
Peygamber Efendimiz’in Utbe İbn-i Ebi Rebia’ya Fussilet Süresi’ni 38. ayete kadar okuması
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Müslüman olması (26 yaşında, bi’setin 6. yılının Zilhicce ayında)
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Müslümanların Dârü’l-erkam’dan çıkmaları
Müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselamı öldürmeye yemin etmeleri

Risaletin 7. Yılı


Hâşim ve Muttalib Oğullarının Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) korumak için Şi’b-i Ebi Talib’de toplanması
Muhasara, boykot ve sürgün yıllarının başlaması (1 Muharrem, 3 yıl sürmüştür.)
Müşriklerin Muhassab bir araya gelip toplanması
Müşriklerin, Peygamber Efendimiz, kendilerine teslim edilinceye kadar Hişâm ve Abdulmuttaliboğulları ile bütün ilişkilerin kesilmesi, onlardan kız alıp verilmemesi, bütün yiyecek ve içecek kaynaklarının kurutulması üzerine anlaşmaları, bu anlaşmayı ihlal etmemek için de bir sahifeye yazdıkları bu maddeleri Kabe’nin içine asmaları
Peygamber Efendimiz’in duasıyla boykot maddelerini yazan Mansur İbn-i İkrime’nin elinin çolak kalması
Şi’b sakinlerinin açlık ve yokluk sıkıntısı çekmeleri
Şi’b sakinlerini geçindirmek için Peygamber Efendimiz, Hazreti Hadîce validemiz ve Ebû Talib’in bütün mallarını harcamaları
Yiyecek birşey bulamadıkları için ağaç yaparakları, kuru deri parçalarını vb. yiyenlerin, açlıktan ağlayan çocukların ve açlıktan ölenlerin olması
Mekkelilerden Hakîm İbn-i Hizam, Hişam İbn-i Amr gibi bazı kişilerin şi’b’e gizlice yiyecek göndermeleri

Risaletin 8. Yılı


Boykot devam ediyor.

Risaletin 9. Yılı


Boykot devam ediyor.

Risaletin 10. Yılı


Müşriklerin Kâbe’ye astığı anlaşma sahifesini -“Senin isminle başlarım Allahım!” kısmı hariç- ağaç kurdunun yemesi
Allah’ın (celle celâluhu), ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini Peygamberimiz’e vahyetmesi ve Peygamber Efendimizin bu durumu Ebû Talib’e haber vermesi
Ebû Talib’in kardeşleriyle beraber, anlaşma sahifesini -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun yediğini haber etmek üzere müşriklerin ileri gelenlerinin yanlarına gitmesi ve eğer bu haber doğru çıkarsa boykotu bitirmeleri yalan çıkarsa Allah Resûlü’nü onlara teslim etmek üzere akitleşmeleri
Müşriklerin ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini görünce “bu sihirdir” diyerek yaşanan mucizeyi inkar etmeleri
Mekkelilerden Hişam İbn-i Amr, Züheyr İbn-i Ebi Ümeyye, Mut’im İbn-i Adiyy, Ebu’l-Bahterî İbn-i Hişam ve Zem’a İbn-i Esved’in bir araya gelerek, Hâşim-Muttalib oğulları ve müslümanlar aleyhinde alınan kararları kaldırmak üzere anlaşmaları ve gidip müşriklerin ileri gelenleriyle bu konuyu konuşmaları
Mut’im İbn-i Adiyy’in anlaşma sahifesini yırtmak için Kabe’nin içine gitmesi ve -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun sahifeyi yediğini görmesi
3 yıl süren boykotun son bulması
Peygamber efendimiz ve ashâbı şi’b’den çıkarak halkın arasına karışmaları ve evlerine dönmeleri
Hüzün Yılı
Hazreti Hadîce’nin (radıyallahu anha) Hasta yatağına düşmesi
Hazreti Hadîce’nin vefatı (radıyallahu anha)
Ebû Talib’in hasta yatağına düşmesi
Müşriklerin ileri gelenlerinin, kendileriyle Peygamber Efendimiz’in aralarını bulması için Ebû Talib’in yanına konuşmaya gelmeleri
Ebû Talib’in Peygamber Efendimiz’i çağırarak O’nunla konuşması ve Mekkelilerden isteğini sorması
Peygamber Efendimiz’in Mekkelilerden isteğinin, “Lâ ilâhe illallah” demeleri olduğunu söylemesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ebû Talibi imana “Lâ ilâhe illallah” demeye bir defa daha daveti
Ebû Tâlib’in vefatı (15 Şevvâl). (Hicretten 3 yıl önce)
Müşriklerin Allah Resûlü’ne hakaret ve işkenceleri artırmaları
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerine toprak saçılması
Ebû Leheb’in Peygamber Efendimiz’i bir müddet koruması altına alması
Müşriklerin Ebû Leheb’i Peygamber Efendimiz’e karşı kışkırtıp, korumasını kaldırtmaları
Ukbe İbn-i Ebi Muayt’ın Efendimiz’in yüzüne tükürmesi ve Furkan sûresi 27-29 ayetlerinin nuzûlü
Efendimiz, Hazreti Ebû Ebekir ve Hazreti Osman Kabe’de tavaf ederken Ukbe İbn-i Ebi Muayt, Ebu Cehil ve Ümeyye İbn-i Halef’in Efendimiz’e laf atıp sataşmaları
Efendimiz’in Hazreti Ebû Bekir ve Osman’a Allah’ın dinini üstün kılacağını ve kendilerine yardım edeceği müjdesini vermesi
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kabe’de namaz kılarken Ebû Cehil, Velid İbn-i Muğire ve üçüncü bir kişinin Efendimiz’i öldürme girişimi ve Allah’ın (celle Celâhu) Efendimiz’i koruması, Yâsîn sûresi 9. ayetin nuzûlü
Peygamber Efendimiz’in Müşrikler tarafından darb edilmesi
Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinin hep birlikte Peygamber Efendimiz’i öldürmek üzere yemin etmeleri ve Allah’ın Peygamber Efendimiz’i koruması
Hazreti Osman İbn-i Maz’ûn’un hanımı Hazreti Havle Bint-i Hakîm’in, Hazreti Hadîce validemizin vefatı üzerine kızlarıyla yalnız kalan Peygamber Efendimiz’e hanesinde kendisine destek olacak bir kadınla evlenmesi gerektiği konusunda ısrar etmesi ve eş olarak ona Sevde validemizi teklif etmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Sevde bint-i Zem’a (r.anha) ile evlenmesi
Peygamber Efendimiz’in, Tâiflileri bir ve tek olan Allah’a imana ve islam dinine davet etmek, İslam dininin yayılmasına yardımcı olmaları ve kavmi olan Kureyş’ten muhalefet edenlere karşı kendisiyle birlikte hareket etmelerini istemek üzere Zeyd İbn-i Harise ile beraber Tâif’e gitmesi (Şevvâl ayının bitimine birkaç gece veya üç gece kala)
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif’te Sakîf Kabilesi’nin ileri gelenleriyle görüşmesi ve İslam’a davet etmesi
Sakîflilerin Peygaber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davetini reddedip O’na zulmetmeleri
Peygamber Efendim’in Tâiflilerin zulmünden Utbe ve Şeybe İbn-i Rebia’nın Tâif’teki bostanına sığınması, burada iki rekat namaz kılıp, dua etmesi
Addas’ın Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzüm ikramı ve Müslüman olması
Peygamber Efendimiz’in Tâif’ten Mekke’ye doğru yola çıktığında, Karnu’s-seâlib’de Hazreti Cebrâil ve Dağlar Meleği’nin gelmesi
Tâif dönüşü Nahle’de Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazda okuduğu Kur’an’ı dinleyen cinlerin müslüman Olması
Ahkâf sûresi 29. ayetin nuzûlü
Peyagmber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif dönüşü Nahle’de İkâmet etmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tâif dönüşü Mekke’ye girmeden önce Hira mağrasında kalması
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir elçi (Uraykıt) göndererek sırayla Ahnes İbn-i Şerîk, Süheyl İbn-i Amr ve Mut’im İbn-i Adiyy’e himaye talep etmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mut’im İbn-i Adyy’in himayesinde Mekke’ye dönmesi (23 Zilkade Salı)
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazrecîlere karşı, Kureyşlilerle bir ittifak anlaşması yapmak için Mekke’ye gelen Medinelilere İslamiyete davet etmesi

Risaletin 11. Yılı


İsrâ ve Miraç Mucizesi (27 Recep)
Beş vakit namazın farz kılınması
Mekke’de hac mevsiminde, Medineli Hazrec kabilesinden altı kişinin (Es’ad İbn-i Zürâre, Avf İbn-i Hâris, Râfi’İbn-i Malik, Kutbe İbn-i Âmir, Ukbe İbn-i Âmir, Câbir İbn-i Abdullah) Akabe’de Peygamber Efendimizle (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüşüp Müslüman olması (10 Zilhicce)
Müslüman olan Medineli sahabîlerin Medine’ye dönüp islamı anlatması

Risaletin 12. Yılı


I. Akabe Biati: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ali ile birlikte ailelerini temsilen gelen Medineli 12 kişiyle akabede buluşması ve biat alması
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) İslâmiyet’i öğretmesi için Mus’ab İbn-i Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce)
Useyd İbn-i Hudayr ile Sa’d İbn-i Muaz’ın Müslüman olması
Amr ibn-i Cemûh’un Müslüman Olması
İslam’ın Medine’de yayılması
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Medine’ye hicreti (10 Muharrem)

Risaletin 13. Yılı


II. Akabe Biati: İkisi kadın 75 Medineli Müslüman’ın Hac mevsiminde, Peygamber Efendimiz’e biat etmek üzere Akabe’ye gelmesi
Medine’ye Hicret Emri: 622.
Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicreti
II. Akabe Biatında Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk biat eden kişi Berâ’ İbn-i Ma’rûr’un (radıyallâhu anh) vefatı

Medine Dönemi

HİCRÎ 1. YIL (MİLÂDİ 622-623)

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye Hicreti
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Hicreti ve Kubâ’ya Varışı
Kubâ Mescidi’nin İnşası
Cüheyne Heyeti
Mukimin Namazına İki Rekât Eklenmesi
Medine Vesikası’nın Tanzimi
Muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edilmeleri) Hicretten 5 ay sonra Ramazan ayının başında
Mescid-i Nebevî ile Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Evinin İnşası
Suffe’nın Tesisi
Pazaryerinin Tespiti
Ebû Cehil’in Mekke ordusuyla müslümanların üzerine gelmesi ve Allah’ın Müslümanlara savaş İzni vermesi
Hazreti Hamza’nın (radıyallâhu anh) Sîfülbahr (‘Îs) Seriyyesi
Ubeyde ibn-i Hâris’in Râbiğ Seriyyesi
Sa’d İbn-i Ebî Vakkâs’ın (radıyallâhu anh) Harrâr Seriyyesi
Ezan

HİCRÎ 2. YIL (MİLÂDÎ 623-624)

Aşure Orucu
Ebvâ (Veddân) Gazvesi
Buvât Gazvesi
I. Bedir (Safevân) Gazvesi
Uşeyre Gazvesi
Abdullah İbn-i Cahş’ın (radıyallâhu anh) Nahle (Batn-ı Nahle) Seriyyesi
Kıblenin Değiştirilmesi
Yenbû’ Gazvesi
Cüheyne Gazvesi
Ramazân Orucu
Bedir Gazvesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı, Rukıyye’nin (radıyallâhu anha) Vefatı
Umeyr İbn-i Vehb’in Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Umeyr İbn-i Adî’nin (radıyallâhu anh) ‘Asmâ’ bint Mervân Seriyyesi
Fitre
İlk Ramazân Bayramı (Îdü’l-fıtr)
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Hazreti Fâtıma (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Âişe (radıyallâhu anha) İle Evlenmesi
Abdullah İbn-i Gâlib el-Leysî (radıyallâhu anh) Seriyyesi
Sâlim İbn-i Umeyr’in Ebû Afek Seriyyesi
Benî Kaynukâ’nın Medine’den Sürülmesi
İlk Kurban Bayramı
es-Sevîk Gazvesi

HİCRÎ 3. YIL (MİLÂDÎ 624-625)

Karkaratülküdr Gazvesi
Muhammed İbn-i Mesleme’nin (radıyallâhu anh) Ka’b İbn-i Eşref Seriyyesi
Muhayyese İbn-i Mes’ûd el-Ensârî el-Evsî el-Hârisî’nin (radıyallâhu anh) İbn Süneyne Seriyyesi
Zûemer Gazvesi
Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) Ümmü Külsûm (r.anha) ile Evlenmesi
Buhrân Gazvesi
Zeyd İbn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Karede Seriyyesi
Osman İbn-i Maz’ûn’un (radıyallâhu anh) Vefatı
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hafsa (radıyallahu anha) ile Evlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Huzeyme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Hazreti Hasan’ın (radıyallâhu anh) Doğumu
Diyet Miktarlarının Tespiti
Uhud Gazvesi
Hamrâü’l-esed Gazvesi
İslâm Çağında İlk Vakıf

HİCRÎ 4. YIL (MİLÂDÎ 625-626)

Zeyd İbn-i Sâbit’in (radıyallâhu anh) İbrânîce ve Süryânîce Öğrenmesi
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Katan Seriyyesi
Abdullah İbn-i Üneys el-Cühenî’nin (radıyallâhu anh) İbn Nübeyh Seriyyesi
Bi’ru maûne Vakası
Recî’ Vakası (Mersed İbn-i Ebî Mersed -radıyallâhu anh- Seriyyesi)
Benî Nadîr’in Medine’den Sürülmesi
İçkinin (Hamr) Haram Kılınması
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Torunu Abdullah’ın (radıyallâhu anh) Vefatı
Ebû Seleme’nin (radıyallâhu anh) Vefatı
Hazreti Hüseyin’in (radıyallâhu anh) Doğumu
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Bedrü’l-Mev’id Gazvesi
Yahudilerin Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zina Cezasını Sormaları

HİCRÎ 5. YIL (MİLÂDÎ 626-627)

Medine’de Deprem
Zâtürrikâ’ Gazvesi
Amr İbn-i Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) Hubeyb İbn-i Adî İbn-i Mâlik el-Ensârî el-Evsî’nin (radıyallâhu anh) Naşını Kurtarma Seriyyesi
Dûmetü’l-cendel Gazvesi
Uyeyne İbn-i Hısn İle Saldırmazlık Antlaşması
Amre bint-i Mes’ûd (r. anha) nın Vefatı
Ay Tutulması ve Husûf Namazı
Müzeyne Heyeti
Dımâm İbn-i Sa’lebe’nin Medine’ye Gelmesi
Müreysî’ (Benî Mustalık) Gazvesi
At ve Deve Yarışları Düzenlenmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cüveyriye İle Evlenmesi
Medine’de Nüfus Sayımı
Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyneb bint-i Cahş (r.anha) ile Evlenmesi
Hendek Gazvesi
Benî Kurayza Gazvesi
Abdullah ibn-i Atîk’in (radıyallâhu anh) Ebû Râfi’ Seriyyesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke Ahâlisine Karşılıksız Yardım Göndermesi

HİCRÎ 6. YIL (MİLÂDÎ 627-628)

Muhammed ibn-i Mesleme’nin (radıyallâhu anh) Kuratâ Seriyyesi Ve Sümâme ibn-i Üsâl’in Esîr Alınması
Benî Lihyân Gazvesi
Ukkâşe ibn-i Mihsan’ın (radıyallâhu anh) Gamre Seriyyesi
Güneş Tutulması ve Küsuf Namazı
Ğâbe (Zûkared) Gazvesi
Muhammed ibn-i Mesleme’nin Zü’l-kıssa Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) I. Zü’l-kıssa Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) II. Zü’l-kıssa Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Cemûm Seriyyesi
Keşif Amaçlı ‘Îs Seriyyesi
Tarif Seriyyesi
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Cemîle bint-i Sâbit ile Evlenmesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Vâdilkurâ Seriyyesi
Abdurrahmân ibn-i Avf’ın (radıyallâhu anh) Dûmetü’l-cendel Seriyyesi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Medyen Seriyyesi
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Fedek Seriyyesi
Medine’de Kuraklık Yaşanması
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Ümmü Kirfe Seriyyesi
Abdullah ibn-i Revâha’nın (radıyallâhu anh) Keşif Amaçlı Hayber Seriyyesi
Abdullah ibn-iRevâha’nın (radıyallâhu anh) Üseyr b. Râzim Seriyyesi
Kürz ibn-Câbir’in (radıyallâhu anh) Benî Ureyne Seriyyesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Annesinin Ebvâ’daki Kabrini Ziyareti
Hudeybiye Umresi
Ebû Basîr (radıyallâhu anh), Ebû Cendel (radıyallâhu anh) ve Arkadaşlarının ‘Îs Baskınları

HİCRÎ 7. YIL (MİLÂDÎ 628-629)

Krallara Ve Kabile Reislerine İslâm’a Davet Mektupları Gönderilmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Habîbe (radıyallâhu anha) ile Evlenmesi
Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sihir Yapma Teşebbüsü
Benî Cüzâm Heyeti
Hayber’in Fethi
Zeyneb bint-i Hâris’in Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Fedek Yahûdîleriyle Antlaşma
İran Sâsânî İmparatoru Hüsrev Perviz’in Öldürülmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Safiye (r.anha) ile Evlenmesi
Vâdilkurâ’nın Fethi
Zeyd ibn-i Hârise’nin (radıyallâhu anh) Hismâ Seriyyesi
Süveybe Hanım’un (r.anha) Vefatı
Benî Huşeyn Heyeti
Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) Turabe Seriyyesi
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Necid Seriyyesi
Beşîr ibn-i Sa’d’ın (radıyallâhu anh) Fedek (I. Mürre) Seriyyesi
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Meyfaa Seriyyesi
Beşîr ibn-i Sa’d’ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
Umretü’l-kazâ
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Meymûne ile Evlenmesi
Ahrem ibn-i Ebi’l-Avcâ’nın (radıyallâhu anh) Benî Süleym’i İslâm’a Davet Seriyyesi

HİCRÎ 8. YIL (MİLÂDÎ 629-630)

Mescid-i Nebevî’de Minber Yapılması
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kızı Zeyneb’in (radıyallâhu anha) Vefatı
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Piyasaya Müdahale Ederek Narh Koymayı Reddetmesi
Benî Abdilkays Heyeti
Hâlid ibn-i Velîd, Osman ibn-i Talha ve Amr ibn-i Âs’ın Medine’ye Hicreti
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Kedîd Seriyyesi
Gâlib ibn-i Abdillah el-Leysî’nin (radıyallâhu anh) Fedek (II. Mürre) Seriyyesi
Amr ibn-i Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) Ebû Süfyân Seriyyesi
Ka’b ibn-i Umeyr el-Gıfârî’nin (radıyallâhu anh) Zâtüatlâh Seriyyesi
Şücâ’ ibn-i Vehb el-Esedî’nin (radıyallâhu anh) es-Siy Seriyyesi
Mûte Savaşı
Resûlullah’ın Huzâalılar’a bir Vesika Yazdırması
Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Zâtüsselâsil Seriyyesi
Ebû Ubeyde ibn-i Cerrâh’ın (radıyallâhu anh) Habat Seriyyesi
Ğâbe veya Hadira Seriyyesi
Habeş Necâşîsi Ashame’nin Vefatı ve Gıyabî Cenaze Namazı
Hudeybiye Antlaşması’nın İhlali
İzâm Seriyyesi
Mekke’nin Fethi
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Uzzâ Putunu Tahribi
Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ’ Putunu Tahribi
Menât Putunun Tahribi
Hişâm ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Yelemlem Seriyyesi
Hâlid ibn-i Velîd’in (radıyallâhu anh) Benî Cezîme’yi İslâm’a Davet Seriyyesi
Huneyn Gazvesi
Tufeyl ibn-i Amr’ın (radıyallâhu anh) Zülkeffeyn Putunu Tahribi
Tâif Kuşatması
Ci’râne Umresi ve Medine’ye Dönüş
Benî Bâhile Heyeti
Benî Sa’lebe Heyeti
Muhâcir ibn-i Ebî Ümeyye’nin (radıyallâhu anh) San’a Seriyyesi
Ziyâd b. Lebîd’in (radıyallâhu anh) Hadramut Seriyyesi
Sudâ’ (Kanâte) Seriyyesi ve Sudâ’ Heyeti
Ebû Zeyd el-Ensârî (radıyallâhu anh) ve Amr ibn-i Âs’ın (radıyallâhu anh) Umân Yöneticilerine Gönderilmeleri
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Doğumu

HİCRÎ 9. YIL (MİLÂDÎ 630-631)

Heyetler Yılı (Senetü’l-Vüfûd)
Zekât Memurlarının Görevlendirilmesi
Uyeyne ibn-i Hısn’ın Benî Anber Seriyyesi
Benî Mustalık’a Zekât Memuru Gönderilmesi ve Haberlerin Araştırılmasına Dair el-Hucurât Sûresi’nin 6-7. Âyetlerinin İnmesi
Benî Esed ibn-i Huzeyme Heyeti
Benî Uzre Heyeti
Kutbe b. Âmir’in Tebâle Seriyyesi
Tâifli Urve b. Mes’ûd es-Sekafî’nin Müslüman Olması
Benî Belî Heyeti
Benî Behrâ
Benî Kilâb
Benî Bekkâ
Benî Tucîb
Benî Hârise’ye İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi Ve Kuratâ Seriyyesi
Alkame ibn-i Mücezziz’in (radıyallâhu anh) Kızıldeniz Seferi
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) el-Füls Putunu Tahribi
Ukkâşe ibn-i Mihsan’ın (radıyallâhu anh) Cinâb Seriyyesi
Ebû Mûsâ el-Eş’arî (radıyallâhu anh) ve Muâz b. Cebel’in (radıyallâhu anh) Yemen’e Gönderilmesi
Kinâne Heyeti
Münzir ibn-i Sâvâ’ya Elçi Gönderilmesi
Tebûk Seferi
Bizans İmparatoru’na İslâm’a Davet Mektubu Gönderilmesi
Bizans İmparatoru’nun Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ahlâk ve Şemâilini Öğrenmek İstemesi
Alkame b. Mücezziz’in (radıyallâhu anh) Filistin Seriyyesi
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Dûmetülcendel Seriyyesi
Cerba, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebûk Heyetleri
Münafıkların Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Suikast Girişimi
Dırâr Mescidi’nin Tahribi
Tebûk Seferi’nden Dönen İslâm Ordusunun Medine’ye Girişi
Tâif Heyeti
Himyer Meliklerinin İslâm’ı Kabulü
Benî Hemdân Heyeti
Benî Fezâre Heyeti
Benî Mürre Heyeti
Benî Dâr Heyeti
Ümmü Külsûm’ün (r.anha) Vefatı
Münafıkların Başı Abdullah b. Übey’in Ölümü
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Hac Emirliği/Başkanlığı ve Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) et-Tevbe Sûresi’ni Tebliğ Etmesi
Haccın Farz Kılınması
Benî Hanîfe Heyeti
Necran Hıristiyanları Heyeti

HİCRÎ 10. YIL (MİLÂDÎ 631-632)

Benî Rehâ Heyeti
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Vefatı ve Güneş Tutulması
Hâlid b. Velîd’in (radıyallâhu anh) Benî Hâris Seriyyesi ve Benî Hâris Heyeti
Tay Heyeti ve Adî ibn-i Hâtim et-Tâî
Benî Zübeyd Heyeti
Kinde Heyeti
Benî Abs Heyeti
Havlân Heyeti
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Yemen (Hemdân) Seriyyesi
212/a. Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Yemen (Mezhic) Seriyyesi
Benî Becîle Heyeti
Cerîr b. Abdillah’ın (radıyallâhu anh) Zülhalesa Putunu Tahrip Etmesi
Üç Gassânî
Benî Gâmid Heyeti
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’ı Arza-i Âhiresi ve İtikafı
Benî Selâmân Heyeti
Vedâ Haccı
Gadîr-i Hum Hitâbesi ve Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) Fazileti
Sadif Heyeti
Benî Muhârib Heyeti
Esved el-Ansî, Müseylime ve Tulayha ibn-i Huveylid’in İsyanı

HİCRÎ 11. YIL (MİLÂDÎ 632)

Neha’ Heyeti
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bakî’ Mezarlığı’nda Dua Etmesi
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Uhud Şehitlerini Ziyareti
Usâme ibn-i Zeyd’in (radıyallâhu anh) Suriye Seferi
Esved el-Ansî’nin Öldürülmesi
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Veda Zamanı ve Ruhu’nun Ufkuna Yürümesi
Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahu Anh) Halîfe Seçilmesi
Ertelenen Suriye Seferi

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d