Zekât verme esnasında okunacak dua

Zekât verme esnasında okunacak dua

2018-01-18_15-27-25
1. Allahım, kulun ve resûlün Hz. Muhammed’e, kadın-erkek

bütün mü’minlere ve (yine) kadın-erkek bütün Müslümanlara salât eyle.