Risale-i Nur külliyatının Tamamı Sesli Mp3 İndir

Risale-i Nur külliyatının Tamamı Sesli Mp3 İndir dinle waw mp3 bütün küllüyat

Risale-i Nur, Kuran’ın baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civarında ayetini açıklar. Açıklanan bu ayetlerin ışığında, diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir altyapı kazandırır.

Risale-i Nur’da ele alınan ayetler, genelde din düşmanları tarafından tenkit konusu yapılmış ayetlerdir. Risale-i Nur, onların tenkit ettikleri noktalarda i’caz parıltıları olduğunu, aklı başında olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahları sonucu olarak, nice din düşmanı ikna olmuş, İslam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en azından ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalmıştır.

ihsan atasoy abinin okumasıyla…

Risale-i Nur ( Türkçe )
Risale-i Nur ( İngilizce )
Sözler
Mektubat
Lemalar
Şualar
Tarihçe-i Hayat
Barla Lahikası
Kastamonu Lahikası
Emirdağ Lahikası 1
Emirdağ Lahikası 2
Asa-yı Musa
İşaratül İ’caz
Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Mesnevi-i Nuriye

Hepsi seslidir mp3 şeklindedir linkler sağlamdır.

Kod:

http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/asay-i-musa.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/barla-lahikasi-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/barla-lahikasi-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/emirdag-lahikasi-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/emirdag-lahikasi-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/isaret-ul-icaz.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/kastamonu-lahikasi.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/lemalar-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/lemalar-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/mektubat-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/mektubat-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/mesnevi-i-nuriye.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sikke-i-tasdik-i-gaybi.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sozler-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sozler-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sozler-3.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sozler-4.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sualar-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sualar-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/sualar-3.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/tarihce-i-hayat-1.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/tarihce-i-hayat-2.rar
http://storage.nurpenceresi.com/sesli-kulliyat/tarihce-i-hayat-3.rar
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: