Hakikat Damlaları-28

İnanmış bir insan kendisini sorgularken imansız olarak devrilip gitmekten dolayı tir tir titreyebilir; fakat asla, “Ben münafığım” diyemez. Nifak alameti taşımak başka münafık olmaksa bambaşkadır.

***

Efendimiz başta bütün enbiyâyı tanıyıp anlayabilmenin ilk şartı, onları kendimiz gibi, davranışlarını da bizim davranışlarımız gibi değerlendirmemektir. Unutulmamalıdır ki, onlar ısmarlama insanlardır.

***

Dinim birinci sırada gelir; dilimsiz de edemem.

***

“Ene”yi toprağa gömmek.. var olunacaksa “nahnü” ile var olmak.. “Hüve”yi bulduktan sonra “nahnü”den de kurtulmak… işte mesleğimizin esası.

***

Cenâb-ı Allah’ın kıymet atfettiği şeylere değer vermek, sevmediği hususlara da sırtını dönmek takvalı olmanın en önemli şartlarından biridir.

***

Şefkat en paslı kilitleri açan bir anahtar ve ölmüş ruhları bile diriltebilecek bir yed-i Mesîh’tir.

***

Kâdir biz değiliz ki, kader bize bağlı olarak cereyan etsin…

***

Allah’ın nimetlerini hatırlatma bakımından oruçtan daha güzel bir hatırlatıcı yoktur.

***

En büyük muvaffakiyetleri bile kendinden bilmeme içe dönük en büyük muvaffakiyettir.

***

“Ehad”, ikincisi olmayan tek demektir ve insanlarda isim olarak kullanılması uygun değildir. Bu husus esmâ-i hüsnâdan başkaları için de düşünülebilir.

***

Halk, yani yaratma fiili sadece Cenâb-ı Hakk’a mahsustur ve kanaatimce Allah’tan başkası için kullanmak da doğru değildir.