Hakikat Damlaları-28

İnanmış bir insan kendisini sorgularken imansız olarak devrilip gitmekten dolayı tir tir titreyebilir; fakat asla, “Ben münafığım” diyemez. Nifak alameti taşımak başka münafık olmaksa bambaşkadır.

***

Efendimiz başta bütün enbiyâyı tanıyıp anlayabilmenin ilk şartı, onları kendimiz gibi, davranışlarını da bizim davranışlarımız gibi değerlendirmemektir. Unutulmamalıdır ki, onlar ısmarlama insanlardır.

***

Dinim birinci sırada gelir; dilimsiz de edemem.

***

“Ene”yi toprağa gömmek.. var olunacaksa “nahnü” ile var olmak.. “Hüve”yi bulduktan sonra “nahnü”den de kurtulmak… işte mesleğimizin esası.

***

Cenâb-ı Allah’ın kıymet atfettiği şeylere değer vermek, sevmediği hususlara da sırtını dönmek takvalı olmanın en önemli şartlarından biridir.

***

Şefkat en paslı kilitleri açan bir anahtar ve ölmüş ruhları bile diriltebilecek bir yed-i Mesîh’tir.

***

Kâdir biz değiliz ki, kader bize bağlı olarak cereyan etsin…

***

Allah’ın nimetlerini hatırlatma bakımından oruçtan daha güzel bir hatırlatıcı yoktur.

***

En büyük muvaffakiyetleri bile kendinden bilmeme içe dönük en büyük muvaffakiyettir.

***

“Ehad”, ikincisi olmayan tek demektir ve insanlarda isim olarak kullanılması uygun değildir. Bu husus esmâ-i hüsnâdan başkaları için de düşünülebilir.

***

Halk, yani yaratma fiili sadece Cenâb-ı Hakk’a mahsustur ve kanaatimce Allah’tan başkası için kullanmak da doğru değildir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d