Hakikat Damlaları-68

Helalinden kazanmak sevap olduğu gibi, gerekirse dükkan dükkan dolaşıp helal rızkı araştırmak da insana ibadet sevabı kazandırır.

***
Laubali insanların ötelere tam inandıkları söylenemez; zira, ahirete iman ciddiyeti gerektirir.

***
Sohbet mahallinde sağdan soldan dünyevî mevzulara girmek o meclisi kirletmek sayılır; müzakere zeminindeki  her söz tefekkür yörüngesinde olmalıdır. Adanmışların muhaverelerine gelince, onların bütün konuşmaları Cânân etrafında örgülenmelidir.

***
İnsanın “Bilmiyorum” diyebilmesi fazilet; bilmediği mevzularda konuşması ise haddini bilmezliktir. Cenab-ı Hak, Efendimiz’e “Ben gaybı bilmem” demesini emir buyururken, O’nun şahsında bize “Bilmiyorum” demeyi öğretmektedir.

***
Okunan kitabın muhtevasıyla okuyanın ruhu arasında bir irtibat yoksa, insan o kitabı sadece sırtında taşıyor ve yalnızca kendi canına okuyor demektir.

***
Kâr elde edilebilecek her meselenin bir de kaybetme ihtimali ve muhtemel ceremesi vardır; keza, çoğu zaman kazanç, alınan riskle doğru orantılıdır.

***
Gübrenin tohumu fevkalâdeden besleyip büyüttüğü gibi, hastalıklar, musibetler ve Hak yolundaki meşakkatler de ötelerin meyvelerinde ziyade lezzetlere dönüşecektir.

***
İnsanın iradesini kötü istikamette kullanması bir sebeb-i hasaret olduğu gibi, onu hiç kullanmaması da bir kayıp sebebidir; irade, ancak hayırda istimal edilirse bir kazanç vesilesi haline gelir.

***
Şöhret, istikbal endişesi, ikbal düşüncesi ve ideolojiden kaynaklanan önyargılar bakarken körlük hasıl eden hastalıklardır. Bu hastalıklardan birine mübtela olanlar meseleleri doğru değerlendiremez ve hakka hürmet faziletine eremezler.

***
Asırlardır çekiyoruz; bari çilelerimiz arınmamıza vesile olsa; fakat, onun için de kalb safveti, konumu değerlendirme ve ciddi nedamet gerekli…

***
İlim gerçek kıymetini ibadetle kazanır; onun için ıstılahta, bilip de uygulamayanın sıfatı da “câhil”dir. Fakat, ilim ibadetin bir adım önündedir; zira, bilmeyen doğru ibadet edemez. Nihayet, ilimsiz ibadet, ibadetsiz de ilim olmaz.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: