AKRABA EVLİLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

AKRABA EVLİLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Halkımız bir dönemden beri akraba evliliği üzerinde farklı iddialar dinlemeye başlamış halde.

Kimilerine göre akraba evliliğinden sakat nesil meydana geliyor. Kimine göre de, böyle kesin bir sonuç yoktur, söylentilere itibar edilmemelidir.

Medya ise bu işin biraz da aşırıya kaçan şekliyle görüntülerini veriyor.

Bunlara bakarsanız akraba ile evlenmiş olan kimselerden meydana gelen çocukların kimi elinden, kimi gözünden, kimileri de ayaklarından mutlaka sakat doğmakta, yahut da daha sonra sakatlıklar meydana gelmektedir. Zihinsel özürlüler de akraba evliliğinden hasıl olan başka bir tehlike.

Konu etrafında farklı yorumlar meydana gelince farklı anlayışlar da mecburen meydana gelmekte, tek görüşü savunmak da zorlaşmaktadır.

Görünen gerçek odur ki:

Akraba evliliğinde sıhhatli neslin doğduğu gibi, sağlıksız neslin olduğu da kesindir. Her ikisi de görülmektedir.

Nitekim İslam tarihine baktığımızda akraba evliliği yapan meşhur alimler, maneviyat büyükleri görülmektedir. Bunların bir şikayetleri olmamıştır.

Ama hiçbir zaman da, akraba ile evlenin, diye bir tavsiyede de bulunmamışlardır.

Hal böyle olunca akraba ile evlenmiş olanlarda, yahut da evlenecek bulunanlarda mutlaka sakat nesil doğacak diye kesin hükme varmak mümkün olmaz. Ancak aksine hüküm vermek de kesinlik arz etmez. Olabilir de. Nitekim olmaktadır da. Öyle ise bir zaruret bulunmadan, bir mecburiyet olmadan akraba evliliğine gitmemeli, uzak da olsa böyle bir riski göze almamalıdır.

Zira uzak da olsa risk büyüktür. Kimse yavrusunun doğuştan özürlü ve sakat olmasını istemez, böyle bir sonucu hiç kimse başka bîr kazançla telafi edemez.

Nitekim bu konuda bize sorduğu bir soruda okuyucum şöyle demektedir:

– Komşularımızdan akraba evliliği yapanlar vardır. Bunların birinde sakat doğum var, diğerinde ise yoktur. Sakat doğum sahipleri çok pişmanlar. Ancak bunun akrabalıktan olmadığını iddia edenler de vardır.

İnsan böyle durumlarda meşhur sözü hatırlıyor: Kaç sevaptan girmemek için günaha, demişler. Ayrıca, korkulu rüya görmektense uyanık durmak daha iyidir, diye de eklemişler. Tabii tercih meselesi. İhtimali vaki olabilir şeklinde yorumlama olayı. Konunun kesin olan tarafı şudur:

– Dinimiz akraba evliliğini yasaklamamıştır.

Bu, şu demektir:

Muhtemel riski göze alanlar akraba ile evlenebilirler. İnşaallah bir pişmanlık da olmaz. Ama uzak da olsa riski göze alamayanlar, korkulu rüya görmeyi istemezler, uzak kalırlar.

Burada benim asıl üzerinde durmak istediğim bir başka husus, süt kardeşliği meselesidir. Asıl tehlike, evliliklere süt kardeşlerinin evlenmesiyle meydana gelebilir.

Bunun için deniyor ki, sütü olan hanımlar rasgele çocuk emzirmemelidir. Çünkü süt kardeşliği zamanla unutulabilir. Sonra bu kardeşler evlenip sakıncalı durumlara sebep olabilirler.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d