Hakikat Damlaları-24

Zulmetmek ne kadar çirkinse zulmedilebilirlik de o kadar çirkindir.

***

Cenâb-ı Hakk’ın lütufları sebebler planında illa bir şeye verilecekse mutlaka vifak ve ittifaka verilmelidir.

***

Müslümanlıkta kendine güven yoktur; Allah’a güvenme ve Allah’ın verdiği iradeyi iyi kullanma vardır.

***

“ İyi şeyler yapıyor ve sevap kazanıyoruz” mülahazaları benlik hesabına sizi sardığı aynı anda bir kaybetme sürecine girmişsiniz demektir.

***

Dinimiz gerçek kıymetini tavırlarımızda bulur.

***

Tavır ve davranışların iman olup içe akması sözkonusu değilse yapılan şeylerin folklordan bir farkı kalmaz.

***

İnsan, Allah’a nisbet edilen her şeye karşı saygılı olmalıdır.

***

Sürçerek bir kere büyük günah işleyen ve o günahından dolayı tir tir titreyen insan, küçük günah işleyip umursamadan o günahlarında ısrar eden insandan daha hayırlıdır.

***

Şikayetle hizmet aynı anda aynı kimsede bulunmaz.

***

Kur’an, “…namazlarını kılarlar” demiyor, “…namazlarını ikame ediyorlar” diyor.

***

Muhtemel maslahatlar için muhakkak mefsedetlere girilmemelidir.